BRODSKÁ CHARITA POMÁHÁ I V HOSTĚTÍNĚ
13. října 2022 Charita UB

BRODSKÁ CHARITA POMÁHÁ I V HOSTĚTÍNĚ

Pracovníci Centra seniorů Charity Uherský Brod působí každou středu v Hostětíně. Jejich úkolem je aktivizační činnost pro seniory, ale také osoby s mentálním postižením. 

„Společně s klienty vždy zhruba hodinu všichni cvičíme a pak následuje aktivita pro osoby s mentálním postižením. Klienti si například velmi oblíbili pečení, přičemž se velkou části i podílí na úklidu,“ vysvětlila Simona Vrba, sociální pracovnice Centra seniorů. (další fotografie najdete na Facebooku Charity Uherský Brod).

Oleg Kapinus, pracovník pro PR a fundraising