BLAHOPŘÁNÍ PANÍ MARCELE MIKULCOVÉ
27. července 2022 Charita UB

BLAHOPŘÁNÍ PANÍ MARCELE MIKULCOVÉ

V měsíci červenci oslavila významné životní jubileum naše zaměstnankyně, paní Marcela Mikulcová.

K tomuto významnému výročí jí poblahopřál ředitel Charity Uherský Brod, pan Libor Mikel. Paní Mikulcové děkujeme za její obětavou práci a přejeme do dalších let hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání.