BLAHOPŘÁNÍ PANÍ JANĚ VICENÍKOVÉ
20. července 2021 Charita UB

BLAHOPŘÁNÍ PANÍ JANĚ VICENÍKOVÉ

Naše zaměstnankyně, paní Jana Viceníková oslavila dvacetileté výročí v naší organizaci. Paní Viceníková pracuje jako kuchařka charitní kuchyně s jídelnou.

K tomuto významnému výročí jí přišli poblahopřát zástupce ředitele Charity Uherský Brod, pan Libor Mikel a pan Michal Fojtík, vedoucí charitní kuchyně. Paní Viceníkové děkujeme za její obětavou práci a přejeme do dalších let hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání.