Azylový dům žil oslavou Dne matek
10. května 2021 Charita UB

Azylový dům žil oslavou Dne matek

Oslava Dne matek v Azylovém domě pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod, podobně jako loni vzhledem ke koronavirové situaci, proběhla komorně.

Vedoucí azylového domu a pracovnice konající službu předaly matkám kytičku, přání, dezinfekční prostředek na ruce, sladkosti a popřály jim hlavně hodně zdraví, štěstí a radosti se svými dětmi.
Maminky přání potěšilo a zbytek slunečného dne strávily s dětmi na zahradě azylového domu.

Renata Slavíková, pracovnice v sociálních službách