Opatření 4

POKYNY PRO NÁVŠTĚVY DOMOVŮ PRO SENIORY A ODLEHČOVACÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V POBYTOVÉ FORMĚ

- Vláda s účinností ode dne 17. května 2021 do odvolání omezuje u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím službám v pobytové formě návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy testu na přítomnost antigenu COVID-19 a to s negativním výsledkem:

Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které:

 • Absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem a doloží o tom doklad
 • Které byly očkovány proti onemocnění COVID – 19 a doloží, že:

  - Od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového očkovacího schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka dvoudávkového očkovacího schématu

  -  Od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového očkovacího schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka očkování.

  - Od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.
  Očkované osoby nejeví žádné příznaky onemocnění COVID – 19

 • Prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID – 19, uplynula u nich izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní; tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou

Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek může pak vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu)(např. FFP2, KN 95). Děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek a dětem od 2-15 let stačí ochranný prostředek nosu a úst, který brání šíření kapének.

Nutné je dodržovat režimová opatření poskytovatele.

-Dodržování protiepidemiologických opatření dle nastavení jednotlivých zařízení: nezbytný respirátor pro návštěvy v čase návštěvy, možnost použít rukavice, dezinfekce rukou, rozestupy, omezený počet navštěvujících osob na pokoji uživatele – max. 2 osoby za jedním klientem z jedné rodiny a na vícelůžkovém pokoji možnost návštěvy pouze jednoho klienta v jeden okamžik. Dále omezená délka návštěvy na 1 hodinu. Dle individuálních potřeb nutná dohoda s vedoucí zařízení. 

-POKUD BUDETE MÍT ZÁJEM, MŮŽETE SI VZÍT SVÉHO BLÍZKÉHO MIMO CHARITNÍ ZAŘÍZENÍ (na procházku, domů na návštěvu, na oslavu …) PO JEHO NÁVRATU – NEMUSÍ JÍT VÁŠ BLÍZKÝ DO PREVENTIVNÍ KARANTÉNY.

Zpracovali: Ing. Mgr. Petr Houšť, MBA. - ředitel Charity Uherský Brod a pracovnice KRIZOVÉHO TÝMU