Odborné sociální poradenství

Kde nás najdete

Adresa

Přemysla Otakara II. 2476, Uherský Brod 68801

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Kontaktní údaje

Odborné sociální poradenství

Typ služby
Odborné sociální poradenství

Poskytovatel
Charita Uherský Brod

Kraj
Zlínský kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
JUDr. Lenka Končitíková

Registrační číslo služby
6528506

Poslání a cíle

Posláním Odborného sociálního poradenství Uherský Brod je poskytnutí profesionální rady při
řešení nepříznivé sociální situace a včasné zprostředkování potřebné služby s ohledem na
individuální potřeby klienta za pomoci a podpory kvalifikovaných pracovníků.

Cílové skupiny

senioři, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách

Činnosti

poskytování informace pro specifické skupiny