Centrum seniorů Uherský Brod

Kde nás najdete

Adresa

Partyzánů 2174, Uherský Brod 68801

Na koho se můžete obrátit

Ing. František Bílek PhD.

Tel.: 724 651 321 E-mail: 1knx-7i_65os23a6LTHrSbe-T-uk87j7T-M

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Kontaktní údaje

Centrum seniorů Uherský Brod

Typ služby
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poskytovatel
Charita Uherský Brod

Kraj
Zlínský kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Korespondenční adresa
Mariánské nám. 13

Vedoucí služby
Ing. František Bílek PhD.

Registrační číslo služby
2893219

Poslání a cíle

Centrum seniorů je sociálně aktivizační služba pro seniory žijící ve správním obvodu obce s
rozšířenou působností Uherské Hradiště – v obci Košíky. Nabízí aktivní trávení volného času spolu
s pracovníkem při individuálním nebo skupinovém setkávání. Tím usiluje o předcházení nebo
snížení míry sociálního vyloučení způsobené tělesným, duševním nebo sociálním omezením.

Cílové skupiny

senioři, osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách

Činnosti

sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím