Charitní dům Vlčnov

Kde nás najdete

Adresa

Vlčnov 1251, Vlčnov 68761

Na koho se můžete obrátit

Štěpán Čech

Tel.: 724 651 258 E-mail: %mrzR.290-ujGKk%XkBnO1.7~bGkO1p

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Kontaktní údaje

Charitní dům Vlčnov

Typ služby
Domovy pro seniory

Poskytovatel
Charita Uherský Brod

Kraj
Zlínský kraj

Způsob poskytování
pobytové

Vedoucí služby
Štěpán Čech

Registrační číslo služby
2002899

Poslání a cíle

Posláním Charitního domu Vlčnov je individuálně zajistit podporu, pomoc a péči
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby.
Naší snahou je, aby klienti prožili svůj život v klidném, příjemném prostředí, a to
způsobem, který bude co nejvíce odpovídat jejich potřebám a přáním. Charitní dům
Vlčnov je domov pro seniory, poskytující pobytovou službu v nepřetržitém provozu.

Cílové skupiny

senioři

Činnosti

poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí