Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov

Kde nás najdete

Adresa

Slavkov 214, Slavkov 68764

Na koho se můžete obrátit

Jaroslava Guričová

Tel.: 724 651 261 E-mail: 58Ey9-5nW5tE877gc8m%Ce.8~hqhT65j4mnhTj

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Kontaktní údaje

Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov

Typ služby
Domovy pro seniory

Poskytovatel
Charita Uherský Brod

Kraj
Zlínský kraj

Způsob poskytování
pobytové

Registrační číslo služby
1494420

Poslání a cíle

Posláním Charitního domu sv. Petra a Pavla Slavkov je individuálně zajistit podporu, pomoc a péči
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Naším snahou je, aby klienti prožili svůj život v klidném, příjemném prostředí, a to způsobem, které
bude co nejvíce odpovídat jejich potřebám a přáním.
Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov je domov pro seniory, poskytující pobytovou službu v
nepřetržitém provozu.

Cílové skupiny

senioři

Činnosti

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí