Odlehčovací služba Strání

Kde nás najdete

Adresa

Sv. Cyrila a Metoděje 271, Strání 68765

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Kontaktní údaje

Odlehčovací služba Strání

Typ služby
Odlehčovací služby

Poskytovatel
Charita Uherský Brod

Kraj
Zlínský kraj

Způsob poskytování
pobytové

Korespondenční adresa
Sv. Cyrila a Metoděje 271

Vedoucí služby
Bc. Miroslava Havlíková DiS. MBA

Registrační číslo služby
2611433

Poslání a cíle

Posláním pobytové Odlehčovací služby Strání je individuálně zajistit podporu, pomoc a komplex péče
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, o které jinak trvale pečují rodinní příslušníci v jejich přirozeném sociálním
prostředí.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti