Domácí odlehčovací služba Uherský Brod

Kde nás najdete

Adresa

Přemysla Otakara II. 2476, Uherský Brod 68801

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Kontaktní údaje

Domácí odlehčovací služba Uherský Brod

Typ služby
Odlehčovací služby

Poskytovatel
Charita Uherský Brod

Kraj
Zlínský kraj

Způsob poskytování
terénní

Korespondenční adresa
Mariánské nám. 13

Vedoucí služby
Bc. Terezie Fojtíková DiS.

Registrační číslo služby
9232848

Poslání a cíle

Posláním terénní Domácí odlehčovací služby Uherský Brod je individuálně zajistit podporu, pomoc a péči osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které jinak
trvale pečují rodinní příslušníci či jiné pečující osoby v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Domácí odlehčovací služba Uherský Brod chce pomáhat rodinám či jiným pečujícím osobám zajistit péči o osoby,
které z důvodu věku, chronického onemocnění (zejména lidé s demencí) nebo zdravotního postižení nemohou zůstat
samy doma bez dohledu v době, kdy si pečující osoba potřebuje zajistit osobní záležitosti nebo si odpočinout od
náročné péče.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti