Společná pouť Farnosti Uherský Brod a Oblastní charity Uherský Brod
9. května 2016 Články

Společná pouť Farnosti Uherský Brod a Oblastní charity Uherský Brod

V sobotu 30.4. se konala Pouť na Provodov, kterou společně připravila Farnost Uherský Brod a Oblastní charita Uherský Brod. Někteří putovali pěšky, jiní na kole, autobusem či autem.

V sobotu 30.4. se konala Pouť na Provodov, kterou společně připravila Farnost Uherský Brod a Oblastní charita Uherský Brod. Někteří putovali pěšky, jiní na kole, autobusem či autem. Díky krásnému slunečnému počasí mohla mše svatá proběhnout venku.
Mši celebroval uherskobrodský děkan P. Josef Pelc, zpěvem doprovázeli zpěváci z chrámového sboru a charitní sbor tvořený pracovníky Oblastní charity Uherský Brod.
Po mši svaté si pracovníci a dobrovolníci Charity připravili pro děti hry – děti si např. mohly zkusit svou paměť u Kimovky, přejít překážkovou dráhu, trefit se míčkem na cíl, zhasnout plamínek svíčky či si vyrobit památku na dnešní pouť. Mimo her také většina využila příležitosti opéct si u ohně špekáček. Po zábavě jsme se ještě zúčastnili Korunky k Božímu milosrdenství a vydali jsme se domů. Velmi děkuji všem, kteří pomáhali s organizací!

                                                                              Jana Haluzová, koordinátorka dobrovolnictví