Do domu Hospodinova, s radostí půjdeme
27. dubna 2016 Články

Do domu Hospodinova, s radostí půjdeme

Dnes jsme se v našem Charitním domě opět sešli při příležitosti slavení mše svaté. Na začátku bohoslužby byl čten žalm, na který jsme odpovídali společně slovy:  „Do domu Hospodinova, s radostí půjdeme“… Po té následovala promluva, ve které náš duchovní správce otec Petr Hofírek mluvil o tom, že takový Hospodinův dům je vlastně kaple, kostel či chrám….

Dnes jsme se v našem Charitním domě opět sešli při příležitosti slavení mše svaté. Na začátku bohoslužby byl čten žalm, na který jsme odpovídali společně slovy:  „Do domu Hospodinova, s radostí půjdeme“… Po té následovala promluva, ve které náš duchovní správce otec Petr Hofírek mluvil o tom, že takový Hospodinův dům je vlastně kaple, kostel či chrám…. Naši uživatelé se však do těchto míst už díky svému onemocnění nedostanou. Otec Hofírek nám všem však připomenul, že takový největší dům Hospodinův je vlastně naše srdce… Boha nejvíce zakoušíme, když o něm přemýšlíme, když se modlíme, opakujeme si: „Bůh je ve mně“, když přemýšlíme o svém srdci – na tomto místě se může setkat mé Já s Bohem. Pravidelně na našem zařízení slavíme mši svatou jednou za měsíc – je to jakoby „kostel“ přicházel k nám. Ale setkat se s Bohem 1x za měsíc je málo…. Je třeba se s ním setkávat častěji… je třeba se setkávat s Hospodinem ve svém srdci denně…. Pro toto setkání je však důležitý klid. Vypnout všechny televize, rádia, ponořit se do svého srdce….

Přikládám jednu povídku, která se mi moc líbí:
Když Bůh stvořil svět a měl vše již hotovo zbýval mu poslední úkol. Kam se skryji já sám, aby mě lidé nenašli a neobtěžovali malichernými věcmi. A tak sezval si Bůh své andělské rádce a vyslechl si jejich návrhy.
Já bych se schoval na nejvyšší horu. "Ó to nepůjde, přijde čas, kdy člověk vyleze na tu nejvyšší horu."
Já bych se schoval na nejhlubší dno oceánu. "Tam také ne. Jednoho dne člověk pokoří i moře a jeho tajemství."
Vím, kam se můžeš schovat, prohlásil třetí anděl vítězoslavně. Ukryj se na Měsíc! "Ani tam můj příteli nebudu v bezpečí. Jednoho dne člověk postaví vesmírné lodě a bude chodit i po Měsíci."
"Již vím, kde se ukryji. Ukryji co do lidského srdce. Tam mě dlouho hledat nebude."

Kéž se nám daří s Ním se setkávat ve svých srdcích!