VÍME AKTUÁLNĚ!

Azylový dům: úspěch v programu Tesco přinese prospěch dětem  

Azylový dům: úspěch v programu Tesco přinese prospěch dětem  

Novou, mnohem vzhlednější podobu bude mít v blízkém budoucnu dětské hřiště u Azylového dům pro matky s dětmi v tísni v Uherském Brodě, který provozuje Oblastní charita Uherský Brod. Stane se tak díky úspěchu zástupců azylového domu, kteří projekt na rekonstrukci hřiště letos přihlásili do dárcovského programu společnosti Tesco s názvem „Vy rozhodujete, my pomáháme“.

Paní Ludmila Bobčíková: S děvčaty z Centra seniorů se cítím bezpečně

Paní Ludmila Bobčíková: S děvčaty z Centra seniorů se cítím bezpečně

Paní Ludmila Bobčíková, žije v  Domě s chráněnými byty v Dolním Němčí už šest let. Pravidelně ji navštěvují pracovnice Centra seniorů Uherský Brod. Paní Bobčíková se, jak říká, vždy na ně těší a ráda tráví čas v jejich společnosti.

Poděkování obci Slavkov

Poděkování obci Slavkov

Oblastní charita Uherský Brod tímto děkuje obci Slavkov za příspěvek ve výši 20 tisíc Kč, který je určený na podporu činnosti Charitní domu sv. Petra a Pavla ve Slavkově v roce 2017. „Činnosti pracovníků brodské Charity si velmi vážím a považuji proto za důležité ji podporovat. Ve Slavkově provozujeme řadu let charitní dům, ve kterém se o jeho klienty starají pracovnice uherskobrodské Charity. Také tuto službu v naší obci považuji za velmi prospěšnou a užitečnou, a jsme s ní již řadu let velmi spokojení,“ vysvětlil důvody vstřícnosti obce starosta Slavkova Mgr. Libor Švardala.    

Poděkování městu Uherský Brod

Oblastní charita Uherský Brod děkuje městu Uherský Brod za poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města pro rok 2017. Projekt Centrum potravinové a materiální pomoci byl finančně podpořen městem Uherský Brod částkou 40.600 Kč. Projekt Centrum seniorů byl finančně podpořen městem Uherský Brod částkou 5.000 Kč. Vstřícnosti města Uherský Brod, které dlouhodobě služby Oblastní charity Uherský Brod podporuje, si velmi vážíme.

logo_mesto_ub

Brodská Charita poděkovala svým podporovatelům degustací vín

Brodská Charita poděkovala svým podporovatelům degustací vín

Celkem 40 druhů vín od 40 vinařů z celé Jižní Moravy měli možnost ochutnat návštěvníci IV. Benefiční degustace přívlastkových vín ve Strání. Akce se konala v pátek 21. dubna v prostorách straňanského Zámečku, a to pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předsedy Výboru pro evropské záležitosti Ondřeje Benešíka.

 

Jídelníček