VÍME AKTUÁLNĚ!

Starostové projednali se zástupci Charity i otázky spolufinancování služeb

Starostové projednali se zástupci Charity i otázky spolufinancování služeb

Setkání vedení a vedoucích služeb Oblastní charity Uherský Brod se starosty některých obcí Uherskobrodska se uskutečnilo v úterý 12. června ve školicím středisku Charity v Dolním Němčí.

Den dětí v Azylovém domě pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod

Den dětí v Azylovém domě pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod

Oslava Dne dětí letos připadla na pátek odpoledne, kdy se hřiště azylového domu zaplnilo dětmi a do okolí se rozléhal  výskot a jásot při plnění soutěžních úkolů. 

Terénní služba Nízkoprahového denního centra

Terénní služba Nízkoprahového denního centra

V rámci terénní služby, pracovníci Nízkoprahového denního centra sv. Vincence v Uherském brodě zjistili, že ve squatech, kde přebývají lidé bez domova, přespávají i dvě nezletilé děti.

Pracovníci NDC se nevzdali a pomohli invalidnímu klientovi

Pracovníci NDC se nevzdali a pomohli invalidnímu klientovi

O tom, že vyvinout snahu a nevzdat se, i přes nepřízeň okolností, může nakonec přinést dobré výsledky, se přesvědčili pracovníci Nízkoprahového denního centra (dále jen „NDC“) sv. Vincence v Uherském Brodě.

Metodika implementácie, dokumentovania a vyhodnocovania opatrení podmienok kvality.

Metodika implementácie, dokumentovania a vyhodnocovania opatrení podmienok kvality.

Dne 5. 6. 2018 jsme se tentokrát v rámci projektu Vzájemnou spoluprací ke zkvalitňování služeb vydali na návštěvu kolegů do Domova pokojnej staroby v Cíferi.

 

Jídelníček

 
 

Domácí hospicová péče

 
 

Hledáme dobrovolníky

doucovani