VÍME AKTUÁLNĚ!

Opékání špekáčků na začátku léta s klienty DS Domovinka

Opékání špekáčků na začátku léta s klienty DS Domovinka

Konec jara nás překvapil vysokými teplotami, ale využili jsme jednoho méně parného dopoledne a na ohni jsme si opékali špekáčky.

Grilování v Charitním domě v Nivnici

Grilování v Charitním domě v Nivnici

V pátek 16. června se počasí moc nevyvedlo. V charitním domě jsme měli už několik týdnů naplánované grilování. Maso bylo nakoupené, naložené,  ale každou chvíli se strhla průtrž mračen. Klienti se na grilování těšili, ale počasí jim bralo chuť jít ven. Nakonec se nám podařilo je příjemně naladit, že přece bude fajn, když nebude pálit slunce a proti chladu se trochu oblečou. Některým se to moc nelíbilo, ale nechali se přemluvit. Nakonec byli rádi, že šli ven.

Pozvánka na prezentaci Charity ve Starém Hrozenkově

Poděkování Nadaci Charta 77 - Konto Bariéry

Oblastní charita Uherský Brod děkuje nadaci Charta 77 - Konto Bariéry za poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50 tisíc Kč pro rok 2017.

Návštěva bývalé klientky DS Domovinka v chráněném bydlení

Návštěva bývalé klientky DS Domovinka v chráněném bydlení

Stalo se již tradicí, že udržujeme pravidelný kontakt s naší bývalou klientkou Maruškou, která již žije v chráněném bydlení u Energoprojektu.

 

Jídelníček