Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Brodská Charita zavádí novou službu – domácí hospicovou péči

Oblastní charita Uherský Brod zavedla od prosince roku 2016 novou službu, kterou je domácí hospicová péče.

Proč zpíváme seniorům? Máme radost, když je můžeme potěšit

V období před Vánoci zpestřil čas klientům několika charitních zařízení pro seniory na Uherskobrodsku, mužský pěvecký sbor v Korytné - Mužáci. Sbor tak přišel nezištně „povinšovat“ klientům pohodový adventní čas a Vánoce. O tom, jaké pohnutky vedly členy Mužáků k tomuto kroku, hovořil organizační vedoucí sboru František Věrný. 

Zpívání schóličky z Nivnice

Děti a maminky z nivnické schóličky si místo dívání se v televizi na pohádky udělaly v úterý 27. 12. čas a přijely našim klientům zazpívat při kytaře vánoční koledy. Schólička zazpívala moderní i tradiční koledy.

Poděkování

Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří byli Oblastní charitě Uherský Brod v roce 2016 jakýmkoliv způsobem nápomocni při zajišťování služeb a pomoci potřebným v regionu.  Poděkování patří obcím, farnostem, sponzorům, dobrovolníkům, Radě charity, zřizovateli Oblastní charity Uherský Brod a dalším lidem a organizacím, bez jejichž přispění by naše práce byla takřka nemyslitelná. Děkujeme a přejeme Vám jen to nejlepší v roce 2017.

Předvánoční čas v Dolním Němčí

Tyto sváteční dny jsou pro naše klienty zpestřením změnou rytmu časem adventním, kdy nejen pečou cukroví a chystají dárečky pro své blízké, ale již tradičně nás také navštěvují dětí z místní ZŠ a MŠ a různých zájmových kroužků.

Předvánoční mše svatá ve Slavkově

Předvánoční a vánoční doba je časem, kdy se lidé setkávají, přejí si vše dobré a navzájem se obdarovávají.

Zpěv dětí rozveselil klienty v  Charitním domě ve Slavkově

S blížícími Vánocemi k nám zavítaly děti z keramického kroužku ze Slavkova. Přišly se svou vedoucí paní Olgou Kvasničkovou a několika maminkami za našimi klienty do Charitního domu, aby je potěšily písní a hrou na kytaru.

Vánoční dar pro Charitní dům Nivnice od dětí ze základní školy

Ve středu 21.12. přinesla paní učitelka Mahdalová se třemi dětmi z místní základní školy dar pro klienty charitního domu Nivnice.

Stáří očima dětí v Charitním domě v Nivnici

V pondělí 24.října 2016 jsem volala na ZŠ v Nivnici a domlouvala s paní Solníkovou, která vede družinu, jeden nápad. Oslovila jsem ji s žádostí, jestli by se v družině zapojili a mohli s dětmi namalovat obrázek nebo napsat básničku na téma: Stáří očima dětí.

Vánoce v Azylovém domě Uherský Brod

Vánoce se blíží každým dnem. Také v Azylovém domě pro matky s dětmi v tísni v Uherském Brodě se všichni připravují na svátky, které mnozí označují za nejhezčí svátky v roce vůbec.