Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Koledníci dostali požehnání. Mohou vyrazit do ulic rozdávat radost

Vsetín – Přes 400 malých králů v pláštích a s korunkami zaplnila vsetínský kostel Nanebevzetí Panny Marie. V pátek 30. prosince jim tam požehnal olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Od ledna tak králové mohou vyrazit do ulic rozdávat lidem radost. Ti jim na oplátku vhodí příspěvek kasičky. Výtěžek pak Charita rozdělí mezi ty, kteří potřebují pomoci nejvíce …

Vánoční výlet do rodinného centra Galaxie

Ačkoliv vánoční svátky uplynuly jako voda, na děti z Azylového domu pro matky s dětmi v tísni čekal ještě jeden vánoční dárek. Za doprovodu svých maminek a sociální pracovnice navštívily děti vesmírnou zábavu v rodinném centru Galaxie Zlín.

Sponzoři podpořili řadu charitních služeb

Jsme velmi rádi, že díky pochopení a vstřícnosti sponzorů se nám v uplynulých měsících podařilo doplnit dosluhující vybavení některých zařízení Oblastní charity Uherský Brod.

Program tříkrálového koledování v Uherském Brodě

Od 2. 1. 2017 - registrace vedoucích skupinek
(starší 15-ti let) a možnost vypůjčení si oblečení pro koledníčky. v kanceláři charity na
NOVÉ POLIKLINICE (Pavilon B, 1. patro-vedle laboratoře) Jsme zde každý den mezi 7:30 a 16:00 nebo po individuální domluvě.

Přípravy na Tříkrálovou sbírku jsou v plném proudu

Ve dnech 6. a 7. 1. 2017 bude Uherském Brodě a dalších obcích uherskobrodského děkanátu probíhat Tříkrálová sbírka. Tříkráloví koledníci, kteří u Vás na počátku nového roku zazvoní, Vám chtějí přinést požehnání a novou naději do nového roku.

Brodská Charita zavádí novou službu – domácí hospicovou péči

Oblastní charita Uherský Brod zavedla od prosince roku 2016 novou službu, kterou je domácí hospicová péče.

Proč zpíváme seniorům? Máme radost, když je můžeme potěšit

V období před Vánoci zpestřil čas klientům několika charitních zařízení pro seniory na Uherskobrodsku, mužský pěvecký sbor v Korytné - Mužáci. Sbor tak přišel nezištně „povinšovat“ klientům pohodový adventní čas a Vánoce. O tom, jaké pohnutky vedly členy Mužáků k tomuto kroku, hovořil organizační vedoucí sboru František Věrný. 

Zpívání schóličky z Nivnice

Děti a maminky z nivnické schóličky si místo dívání se v televizi na pohádky udělaly v úterý 27. 12. čas a přijely našim klientům zazpívat při kytaře vánoční koledy. Schólička zazpívala moderní i tradiční koledy.

Poděkování

Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří byli Oblastní charitě Uherský Brod v roce 2016 jakýmkoliv způsobem nápomocni při zajišťování služeb a pomoci potřebným v regionu.  Poděkování patří obcím, farnostem, sponzorům, dobrovolníkům, Radě charity, zřizovateli Oblastní charity Uherský Brod a dalším lidem a organizacím, bez jejichž přispění by naše práce byla takřka nemyslitelná. Děkujeme a přejeme Vám jen to nejlepší v roce 2017.

Předvánoční čas v Dolním Němčí

Tyto sváteční dny jsou pro naše klienty zpestřením změnou rytmu časem adventním, kdy nejen pečou cukroví a chystají dárečky pro své blízké, ale již tradičně nás také navštěvují dětí z místní ZŠ a MŠ a různých zájmových kroužků.