Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Prezentace služeb Charity v obci Šumice

Na pozvání starosty obce Šumice Ing. Josefa Jančáře, prezentoval služby Oblastní charity Uherský Brod její ředitel Petr Houšť a to v sobotu 10.3.2018 v rámci setkání místních seniorů.

Postní sbírka potravin

S řešením tíživé situace pomůže Regionální centrum sociální pomoci

Pomoc lidem, kteří se potřebují zorientovat v nabídce sociálních služeb regionu, či požadují pomoc ve své aktuální situaci, nabízí v nových prostorách multifunkčního domu v ulici Přemysla Otakara II. v Uherském Brodě nedávno zprovozněné Regionální centrum sociální pomoci (snímky zachycují otevírání nových prostor). Jeho provozovatelem je Oblastní charita Uherský Brod. Proč centrum vzniklo a jaké služby nabízí, vysvětlila vedoucí této služby určené široké veřejnosti, paní Mgr. Vladimíra Suchánková.

Azylový dům volá po opravě. Chybí na ni ale peníze

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni v Uherském Brodě slouží řadu let jako jedno z mála bezpečných útočišť před nevyzpytatelnými a často i agresívními partnery. Budova bývalé Zvláštní školy už ale patří mezi letité domy, které je nutné co nejdříve opravit. Na zásadní rekonstrukce ale chybí peníze…Podrobnosti upřesnila vedoucí tohoto zařízení, paní Jana Jurásková (na snímku).

Školení ukázalo možnosti, jak pracovat s nemocnými lidmi

Dvoudenní školení pro pracovníky brodské Charity na téma „Bazální stimulace“ se uskutečnilo ve dnech 15. až 16. února ve školicím centru Oblastní charity Uherský Brod v Dolním Němčí.

Auto pro Haiti. Pomozme s dopravou zásob vody, jídla a léků pro chudé

Olomouc, Gonaïves - Zdolání nesjízdných cest a doprava školních pomůcek, léků, jídla a zásob vody pro chudé. To vše zvládnou s novým autem sestry z řádu sv. Josefa, které s Arcidiecézní charitou Olomouc pomáhají na Haiti. Charita vyhlašuje sbírku Auto pro Haiti. Štědří dárci mohou své příspěvky zasílat od března na účet Charity: 43-9935450227/0100, VS:2525 Jejich peníze pak přispějí na nákup terénního vozu s nákladovým prostorem. Ten bude rozvážet pomoc v Gonaïves a okolí...

Centrum potravinové a materiální pomoci pomohlo velké řadě potřebných

Pracovníci Centra potravinové a materiální pomoci sv. Zdislavy Uherský Brod (dále jen CPMP) děkují všem dárců a podporovatelům, kteří během roku 2017  pomohli podpořit velké množství osob v nouzi.

Brodské Centrum seniorů bude spolupracovat s vysokoškoláky

V pátek 23. února 2018 se zástupci Centra seniorů, pan František Bílek a paní Simona Vrba, sešli v novém Univerzitním vzdělávacím centru Univerzity Tomáše Bati (dále jen UTB) spadající pod Fakultu humanitních studií, s paní Mgr. Zlaticou Dorkovou, Ph.D. – vedoucí Ústavu zdravotnických věd.

Poděkování Nadaci SYNOT

Oblastní charita Uherský Brod děkuje Nadaci SYNOT zřizovanou senátorem Ivo Valentou za nadační příspěvek ve výši 15.000 Kč, udělený v rámci Zdravotního a sociálního grantu v roce 2018. Tyto prostředky budou využity k nákupu vybavení pro Terapeutickou dílnu sv. Justiny, Denní stacionář Domovinka a Půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek.

Zástupci trnavské a brodské Charity upřesnili program přeshraničí spolupráce

Další setkání v rámci přeshraniční spolupráce v rámci projektu Evropské unie mezi uherskobrodskou Oblastní charitou a Trnavskou arcidiecéznou charitou se uskutečnilo ve čtvrtek 22. února ve školicím centrum Oblastní charity Uherský Brod v Dolním Němčí.