Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Terénní služba Nízkoprahového denního centra

V rámci terénní služby, pracovníci Nízkoprahového denního centra sv. Vincence v Uherském brodě zjistili, že ve squatech, kde přebývají lidé bez domova, přespávají i dvě nezletilé děti.

Pracovníci NDC se nevzdali a pomohli invalidnímu klientovi

O tom, že vyvinout snahu a nevzdat se, i přes nepřízeň okolností, může nakonec přinést dobré výsledky, se přesvědčili pracovníci Nízkoprahového denního centra (dále jen „NDC“) sv. Vincence v Uherském Brodě.

Metodika implementácie, dokumentovania a vyhodnocovania opatrení podmienok kvality.

Dne 5. 6. 2018 jsme se tentokrát v rámci projektu Vzájemnou spoluprací ke zkvalitňování služeb vydali na návštěvu kolegů do Domova pokojnej staroby v Cíferi.

Den otevřených dveří v Terapeutické dílně sv. justiny Uherský Brod

Oslava narozenin klientek Charitního domu v Nivnici

V květnu a červnu oslavily naše klientky paní Knoblová krásné životní jubileum 95 let a paní Kunčíková  85 let. K jejich narozeninám přišel popřát pan ředitel OCH Uherský Brod a také klienti a zaměstnanci CHD Nivnice. Našim klientkám přejeme do dalších let hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání.

                                                                                              Zaměstnanci a klienti CHD Nivnice

Obchodní společnost KREDIT s.r.o. podpořila Charitní dům sv. Petra a Pavla ve Slavkově

Jednatel společnosti pan Hulík opakovaně podpořil CHD Slavkov štědrým darem ve formě regálů, které poslouží k uložení plen pro klienty a dalšího potřebného materiálu souvisejícího s chodem zařízení.

Klienti DS Domovinka pomáhají pečovat o květinovou zahrádku

Po dlouhém období sucha nás potěšila deštivá nadílka, která osvěžila naše květiny.

Klienti a zaměstnanci Charity uctili odkaz sv. Zdislavy

Průvod klientů a zaměstnanců Oblastní charity Uherský Brod prošel v úterý 29. května Slavkovem. Účastníci v pořadí druhé pouti, která se konala k uctění památky sv. Zdislavy, se zúčastnili mše svaté ve slavkovské kapli sv. Zdislavy, kde si připomněli význam a odkaz této světice.

Vystoupení dětí z MŠ ke Dni matek v DCHB Dolní Němčí

Ve středu 23. 5. 2018 dopoledne nás se svým vystoupením navštívily děti z místní MŠ.

Modely zpracování podmínek kvality v sociálních službách

  1. května 2018 se uskutečnila v Oblastní charitě Uherský Brod vzdělávací akce v rámci projektu Vzájemnou spoluprací ke zkvalitňování služeb.