Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Mše sv. v charitním domě ve Slavkově

Dne 20. 6. 2018 jsme opět společně prožili mši svatou. Díky krásnému teplému počasí jsme ji mohli společně oslavit opět na dvorku pod pergolou.

Klientky charitního domu ve Slavkově nezahálí ani v teplých jarních dnech

Klientky charitního domu ve Slavkově nezahálí ani v teplých jarních dnech. Pečlivě se připravují na dotaz paní Zimy, až se zeptá: „Co jste dělali na jaře?“

Opečené špekáčky v DS Domovinka

Tradice s opečenými špekáčky na konci školního roku se stala oblíbeným rituálem pro naše klienty.

Starostové projednali se zástupci Charity i otázky spolufinancování služeb

Setkání vedení a vedoucích služeb Oblastní charity Uherský Brod se starosty některých obcí Uherskobrodska se uskutečnilo v úterý 12. června ve školicím středisku Charity v Dolním Němčí.

Den dětí v Azylovém domě pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod

Oslava Dne dětí letos připadla na pátek odpoledne, kdy se hřiště azylového domu zaplnilo dětmi a do okolí se rozléhal  výskot a jásot při plnění soutěžních úkolů. 

Terénní služba Nízkoprahového denního centra

V rámci terénní služby, pracovníci Nízkoprahového denního centra sv. Vincence v Uherském brodě zjistili, že ve squatech, kde přebývají lidé bez domova, přespávají i dvě nezletilé děti.

Pracovníci NDC se nevzdali a pomohli invalidnímu klientovi

O tom, že vyvinout snahu a nevzdat se, i přes nepřízeň okolností, může nakonec přinést dobré výsledky, se přesvědčili pracovníci Nízkoprahového denního centra (dále jen „NDC“) sv. Vincence v Uherském Brodě.

Metodika implementácie, dokumentovania a vyhodnocovania opatrení podmienok kvality.

Dne 5. 6. 2018 jsme se tentokrát v rámci projektu Vzájemnou spoluprací ke zkvalitňování služeb vydali na návštěvu kolegů do Domova pokojnej staroby v Cíferi.

Den otevřených dveří v Terapeutické dílně sv. justiny Uherský Brod

Oslava narozenin klientek Charitního domu v Nivnici

V květnu a červnu oslavily naše klientky paní Knoblová krásné životní jubileum 95 let a paní Kunčíková  85 let. K jejich narozeninám přišel popřát pan ředitel OCH Uherský Brod a také klienti a zaměstnanci CHD Nivnice. Našim klientkám přejeme do dalších let hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání.

                                                                                              Zaměstnanci a klienti CHD Nivnice