Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Příspěvek z programu „ČSOB pomáhá regionům“ podpoří potravinové centrum

Československá obchodní banka v těchto dnech podpořila projekt Oblastní charity Uherský Brod v rámci programu nazvaném „ČSOB pomáhá regionům“.

Nivnice: Hasiči za sběr pořídili sušičku, věnovali ji klientům charitního domu  

Práce dobrovolných hasičů je bezpochyby nesmírně důležitá. Vyžaduje flexibilitu, odvahu a velké srdce. Tyto vlastnosti nechybí ani dobrovolným hasičům v Nivnici. Ti jsou navíc, nad rámec své nelehké profese ještě ochotni i dál pomáhat.

Pozvánka na charitní pouť do Říma

Více informací naleznete zde.

Hudební vystoupení chlapců z katolické školy v Domovince

Synové naši spolupracovnice přišli potěšit naše uživatele, aby jim hudbou zpestřili prázdninové dny

Náš velký dík patří společnosti SILAMO

Náš velký dík patří společnosti SILAMO s.r.o., která nám již po několikáté darovala písek našim dětem.

Oslava narozenin v Charitním domě v Nivnici

V červenci oslavily naše klientky paní Konrádová krásné životní jubileum 90 let a paní Peniaková 85 let. K jejich narozeninám přišli popřát pan ředitel OCH Uh.Brod a také klienti a zaměstnanci CHD Nivnice.

Několik posledních míst na Charitní tábor. Máte ještě možnost přihlásit vaše dítě

Více informací zde.

Oblastní charita Uherský Brod se zapojila do prezentace charitního díla na Velehradě

V rámci Dnů lidí dobré vůle se na Velehradě i v letošním roce konala prezentace charitního díla, na které se opět podíleli i pracovníci Oblastní charity Uherský Brod. Letošní prezentace se tentokrát nesla na téma 25 let milosrdné lásky. Návštěvníci se tak mohli seznámit nejen s posláním Charity a jejími hlavními službami, ale také s důležitými milníky historie Charity v olomoucké arcidiecézi.

Poděkování personálu DPS Strání

Velké poděkování všem pracovnicím DPS pod vedením paní Mirky Havlíkové, za jejich obětavou péči s jakou se staraly o našeho tatínka. Jejich laskavost a lidské chování mu pomáhali překonávat jeho poslední léta života. Ještě jednou vřelý dík za vaši nelehkou a těžkou práci.

S vděčností rodina Kočárová

Příspěvek od Nadace SYNOT pomůže při provozu Centra potravinové a materiální pomoci

Příspěvek ve výši 20.000 Kč věnovala v těchto dnech, v rámci sociálního a zdravotního grantu, Oblastní charitě Uherský Brod, Nadace SYNOT. Příspěvek je určen na provozní náklady Centra potravinové a materiální pomoci.