Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Canisterapie v Charitním domě v Nivnici

Občas má člověk špatné svědomí, že využije známosti, aby něčeho dosáhl. Já jsem však využila známosti pro dobrou věc. Při studiu jsem poznala spolužáka, který pracuje u policie jako psovod a ve volném čase se svou přítelkyní chodívají dělat Canisterapie do různých zařízení, včetně nemocnic.

„Požehnání aktovek nedokáže zázraky, ale může vás posílit v učení,“ připomněl dětem kněz

Mše svatá ve farním kostele se zúčastnili žáci Katolické základní školy Uherský Brod. Doprovodit je přišli jejich rodiče, další příbuzní a slavnostního zahájení školního roku v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie se, kromě dalších hostů z široké veřejnosti, zúčastnil i ředitel Oblastní Charity Uherský Brod, Petr Houšť.

Nivničané ochotně pomáhají potřebným

Těstoviny, mouku, cukr, sirupy, konzervy a další zboží věnovali zákazníci pracovníkům brodské Charity v prodejně Jednota v Nivnici. Sbírka s názvem „Ne každý má hody“ se tam konala v pátek 31. srpna.

Jídelníček v týdnu od 3.9.-9.9.2018

Financování domácí péče je neudržitelné. Sestry vstupují do stávkové pohotovosti

Finanční zajištění domácí zdravotní péče ze systému veřejného zdravotního pojištění je dlouhodobě nedostatečné. Jednotlivé Charity musí tuto službu dotovat z jiných zdrojů, například z výnosu Tříkrálové sbírky. „Domácí zdravotní péče poskytovaná celostátně Charitou kolabuje. Proto se připojujeme ke stávkové pohotovosti zdravotníků,“ říká Ludmila Kučerová, koordinátorka zdravotních služeb Charity Česká republika.

Promítání kina v Azylovém domě

„PROMÍTÁNÍ KINA NA AZYLOVÉM DOMĚ“ je název již v pořadí 5. společenské akce pořádané prostřednictvím projektu „Vzájemnou spoluprací ke zkvalitňování služeb“ realizovaného v rámci programu Interreg V-A SR-ČR 2014-2020 za podpory Evropské unie a Evropského fondu regionálního rozvoje, která se konala ve čtvrtek, 16. srpna 2018 v prostorách zahrady Azylového domu pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod.

Jídelníček v týdnu od 27.8.-2.9.2018

Potravinová sbírka: Malý nákup pro velkou věc

Sbírka školních potřeb potrvá až do konce srpna

Sbírku školních potřeb pro děti ze sociálně slabých rodin organizuje brodská Charita i letos. Sbírka je v plném proudu a děkujeme všem, kdo se do ní zapojují – zvláště pak firmě Ditipo, která poskytla štědrý dar v podobě batohů.

Jídelníček v týdnu od 20.-26.8.2018