Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Ohlédnutí za minulým rokem v Terapeutické dílně sv. Justiny Uherský Brod

Ke konci minulého roku se nám podařilo již po čtvrté zorganizovat promítání pro zdravotně postižené z Uherskobrodska. Jsme rádi, že jsme se setkali u příležitosti zhlédnutí  pěkného filmu Můj kamarád drak.

Blahopřání k životnímu jubileu

V letošním roce se na Charitním domě v Nivnici dožívá krásného životního jubilea pan Jan Bršlica, a to 85 let, a paní Anna Petříková, která slaví 80 let.

Rozloučení s otcem Petrem Martinkou

Dne 4.7.2017 se mší svatou rozloučil s našimi klienty a personálem CHD Nivnice náš dlouholetý duchovní správce P. Petr Martinka.

Klienti DS Domovinka navštívili lázně Luhačovice

Letošní léto jsme navrhli klientům změnu výletu do lázní Ostrožská Nová Ves, ale na výlet se přihlásili jen dva klienti, ale když jsme navrhli cestovat do Luhačovic, všichni se rozjasnili a přáli si navštívit naši stálici Luhačovice.

Poděkování Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory pro rok 2017

Oblastní charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory k zajištění priorit na území Zlínského kraje pro rok 2017. Zlínský kraj z tohoto programu finančně podpořil tyto sociální služby Oblastní charity Uherský Brod:

Ze Slovácka do Afriky. Až tam putuje pomoc lidí z Uherskobrodska

Celkem 1020 funkčních dioptrických brýlí přinesli dárci z Uherskobrodska organizátorům sbírky, kterou v od března do května letošního roku uspořádala Oblastní charita Uherský Brod.

Terezie Fojtíková: na první setkání charitních pracovníků ve Velehradě nikdy nezapomenu

Několik spojených rozlehlých stanů, nápaditě vybavených symbolickým pokojem hospicového pacienta, ve kterém nechybělo polohovací lůžko s dávkovačem léků, oxygenátorem a dalším zařízením pro tento typ péče, expozicí, herním koutkem pro děti i křesly a stolíky pro odpočinek návštěvníků, měření tlaku i hladiny cukru v krvi a mnohé další možnosti byly k dispozici návštěvníkům poutního Velehradu už v úterý 4. července ráno.

Velehrad 2017: Charita zvala veřejnost k sobě „domů“

Jak se postarat o své nejbližší doma, jak je doprovázet na konci jejich života… To přiblížily návštěvníkům akce Dny lidí dobré vůle na Velehradě Charity z Arcidiecéze olomoucké. 4. a 5. července Charity proměnily stan vedle baziliky v „dům“, ve kterém si lidé mohli odpočinout na pohovce v obývacím pokoji nebo vejít do útulně zařízeného pokoje, kde jim zdravotní sestřičky i pečovatelky předvedly, jak se o své blízké postarat a jaké přístroje a speciální pomůcky jim mohou pomoci. A to není vše...

Zdravotně postižení si v CPA Delfín užili vodní radovánky i napětí při soutěžích

Vodní radovánky, soutěže i animační program s hudbou si mohli vychutnat účastníci akce „Vodníkovy radovánky“, která se uskutečnila ve čtvrtek 22. června v uherskobrodském CPA Delfín.

Ředitel ACHO Václav Keprt: jsou způsoby, jak kvalitní hospicovou a paliativní péči rozeznat

Domácí hospicová péče a pomoc živelnými katastrofami postiženému Haiti, to byly hlavní motta expozice a osvětových materiálů, kterou návštěvníkům Dnů dobré vůle ve Velehradě nabídla ve svém speciálním stanu Arcidiecézní charita Olomouc.