Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Brodské Centrum seniorů bude spolupracovat s vysokoškoláky

V pátek 23. února 2018 se zástupci Centra seniorů, pan František Bílek a paní Simona Vrba, sešli v novém Univerzitním vzdělávacím centru Univerzity Tomáše Bati (dále jen UTB) spadající pod Fakultu humanitních studií, s paní Mgr. Zlaticou Dorkovou, Ph.D. – vedoucí Ústavu zdravotnických věd.

Poděkování Nadaci SYNOT

Oblastní charita Uherský Brod děkuje Nadaci SYNOT zřizovanou senátorem Ivo Valentou za nadační příspěvek ve výši 15.000 Kč, udělený v rámci Zdravotního a sociálního grantu v roce 2018. Tyto prostředky budou využity k nákupu vybavení pro Terapeutickou dílnu sv. Justiny, Denní stacionář Domovinka a Půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek.

Zástupci trnavské a brodské Charity upřesnili program přeshraničí spolupráce

Další setkání v rámci přeshraniční spolupráce v rámci projektu Evropské unie mezi uherskobrodskou Oblastní charitou a Trnavskou arcidiecéznou charitou se uskutečnilo ve čtvrtek 22. února ve školicím centrum Oblastní charity Uherský Brod v Dolním Němčí.

Návštěva dětí z mateřské školy Primátora Hájka Uherský Brod

15.února nás svou milou návštěvou překvapily dětičky z MŠ, které doprovázely paní učitelky.

Pracovníci Charity pomáhají i lidem ve výkonu trestu

Pracovníci Nízkoprahového centra sv. Vincence, které je součástí služeb Oblastní charity Uherský Brod, myslí na své klienty i poté, co zařízení klient opustí. V těchto dnech například posílají balíčky svým někdejším klientům, kteří se nachází ve výkonu trestu.

Masopustní veselí 2018 v Denním stacionáři DOMOVINKA

V pondělí 12. února proběhly v Denním stacionáři Domovinka masopustní oslavy.

Fašančáři navštívili i DPS ve Strání

Koblížky, klobásky, zpěv a spokojené tváře klientů. Nic z toho nechybělo v úterý 13. února v Pečovatelské službě ve Strání.

Popeleční středa: začátek doby postní

Popeleční středou vstupujeme do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc

Oslava Světového dne nemocných v Domě s pečovatelskou službou Bánov

Na celém světě si 11. února si připomínáme Světový den nemocných.

Starosta Nivnice jednal s ředitelem brodské Charity o dalších možnostech spolupráce

Otázky související s provozem tamního Charitního domu přijel v pondělí 12. února do Nivnice projednat se starostou obce Miroslavem Vykydalem a místostarostkou Marií Kománkovou ředitel Oblastní charity Uherský Brod Petr Houšť.