TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA JE V PLNÉM PROUDU, V NIVNICI DÁRCI ATAKOVALI REKORD!
11. ledna 2021 Charita UB

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA JE V PLNÉM PROUDU, V NIVNICI DÁRCI ATAKOVALI REKORD!

Trochu jinak, než obvykle, ale přece žije...Řeč je o Tříkrálové sbírce, která letos, kvůli pandemii, dostala jinou podobu. 

Tříkráloví koledníci k domácnostem nevyrazili, lidé ale mohou přispět online (viz odkaz níže), a pokladničky lze najít prakticky ve všech obcích Uherskobrodska - například v kostelech, prodejnách Jednoty, ve vrátnicích velkých firem regionu, v obecních úřadech a podobně. První ze snímků zachycuje pokladničku ve vrátnici Slováckých strojíren v Uherském Brodě, na druhé fotografii je starosta Drslavic Rostislav Mihel s tříkrálovou pokladničkou v budově Obecního úřadu.
O vstřícnosti dárců vypovídá i událost z Nivnice. „V sobotu 9. ledna mohli lidé v Nivnice přispívat do pokladničky umístněné v kostele. Zájem přispět byl obrovský. Nivničané, a lidé z dalších obcí, kteří tam zavítali, věnovali ve výsledku bezmála 97 000 Kč a částka není ještě konečná. Je to výtěžek srovnatelný s roky, kdy mohli domácnosti navštívit koledníci. Jen připomínám, že loni se v této obci loni se vybralo něco přes 100 tisíc korun,“ poznamenal hlavní koordinátor sbírky na Uherskobrodsku, František Bílek z brodské Charity. Jak dodal, lidé do kostela v Nivnici letos přinášeli i sladkosti, kterými obdarovávali místní děti.
„Velké poděkování patří dobrovolníkům z farnosti, kteří celou akci nachystali, aby probíhala bezpečně  v souladu s vládními nařízeními,“ podotkl František Bílek, který doplnil, že ve většině obcí Uherskobrodska bude Tříkrálová sbírka trvat do 24. ledna.
Děkujeme všem, kdo přispíváte, a děkujeme všem, kdo s organizací letošní Tříkrálové sbírky pomáháte!!

Platbu Online, převodem, nebo SMS můžete poslat zde:
https://www.uhbrod.charita.cz/podporte-nas/trikralova-sbirka/ 

Oleg Kapinus, pracovník pro PR a fundraising

Drslavice