PRACOVNICI CHARITY MARTINĚ MAREČKOVÉ DĚKOVALO I VEDENÍ MĚSTA
11. května 2021 Charita UB

PRACOVNICI CHARITY MARTINĚ MAREČKOVÉ DĚKOVALO I VEDENÍ MĚSTA

V prosinci minulého roku obdržela vrchní sestra Charity Uherský Brod a vedoucí Domácí zdravotní a hospicové péče, paní Martina Marečková, prestižní celorepublikové ocenění organizace ANNO (Asociace nestátních neziskových organizací – více podrobností odkaz pod článkem).

V souvislosti s tímto oceněním ji v pondělí 10. května pozvalo vedení města Uherský Brod za účelem slavnostního poděkování předevšm za ocenění od ANNO, ale i za celou její záslužnou činnost. Martinu Marečkovou doprovázeli na radnici její kolegové – ředitel brodské Charity Petr Houšť, Terezie Fojtíková - vedoucí a sociální pracovnice Domácí odlehčovací služby Uherský Brod a Oleg Kapinus, pracovník pro PR a fundraising brodské Charity.
Pracovníky Charity přivítal starosta města Ferdinand Kubáník, spolu s místostarostou Petrem Vránou, členem Rady města Davidem Surým a vedoucí odboru sociálních věcí, Vladimírou Havlíkovou.

Martina Marečková pracuje ve zdravotnictví celkem 35 let, v Charitě Uherský Brod pracuje od roku 1995. „Paní Marečková je velice pracovitá, nesmírně důsledná a skromná. Jen pro příklad – před nedávnem jsem se víceméně náhodou dozvěděl od rodiny jedné z našich hospicových klientek, že její rodina zavolala paní Marečkové ve dvě hodiny ráno, a to z důvodu značného zhoršení zdravotního stavu klientky. Paní Marečková nelenila, ke klientce ihned odjela. Paní následně skonala a paní Marečková pomohla rodině se všemi potřebnými úkony souvisejícími s touto situací a odjela zpět do práce, na běžnou směnu. Paní Marečková nikde o této noční cestě a náročné činnosti toho dne, nemluvila. A to je pro ni typické. Vykonává svou nesmírně náročnou práci, aniž by měla potřebu ji jakkoliv zviditelňovat,“ popsal jeden z pracovních dnů paní Marečkové ředitel Charity Petr Houšť.

Martina Marečková podotýká, že svou práci musí brát profesionálně. „Člověk musí umět věnovat se péči o nemocné naplno ale musí umět taky vypnout. Bez odpočinku a odpoutání myšlenek od práce v době volna, bych nemohla tuto náročnou práci vykonávat,“ říká paní Marečková.
„Musím přiznat, že paní Marečkovou znám řadu let, z doby, kdy jsem v brodské Charitě pracoval. Mám k ní velký obdiv za její pracovitost a obětavost,“ nešetřil superlativy na adresu oceněné ženy, starosta Uherského Brodu, Ferdinand Kubáník.

Martina Marečková je nejen vrchní sestrou a vedoucí Domácí zdravotní a hospicové péče uherskobrodské Charity. V současné době vede tým tvořený zdravotními sestrami a administrativními pracovníky, který nad rámec povinností jen za duben otestoval 2900 pracovníků firem a institucí. „Bez tohoto otestování by tito lidé prakticky nemohli docházet do zaměstnání. Vláda totiž nařídila firmám a úřadům povinné testování, ale nezajistila jim dostatek zdravotního personálu, který by testování provedl. Jinak řečeno, vláda řekne a nařídí A, ale nezajistí to B a nepřímo vzkáže - postarejte se!.  A pak se opravdu ukáže, jak pravdivé je  motto naší Charity "Nikdy nebudeš sám!", které jsme si tak trochu půjčili z hymny fotbalových fanoušků anglického FC Liverpool You´ll never walk alone,“ dodává Petr Houšť.

(Více fotografií najdete na facebooku Charity Uherský Brod)

Rozhovor s Martinou Marečkovou zde: https://www.uhbrod.charita.cz/typy-stranek/clanky/charita-ub/ocenena-martina-mareckova-dobiji-me-uspesna-lecba-klientu/

Oleg Kapinus, pracovník pro PR a fundraising


DSC05553  DSC05568