PADESÁTINY OSLAVILI DVA PRACOVNÍCI CHARITY. GRATULUJEME!
7. května 2021 Charita UB

PADESÁTINY OSLAVILI DVA PRACOVNÍCI CHARITY. GRATULUJEME!

V měsíci březnu oslavili významné životní jubileum, 50 let, naši pracovníci, vedoucí kuchyně pan Michal Fojtík a hlavní kuchař pan Dušan Pajurek. 

K tomuto významnému výročí jim popřál ředitel Charity Uherský Brod, pan Petr Houšť.
Panu Fojtíkovi a panu Pajurkovi děkujeme za jejich obětavou práci, a přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání.