FIRMA KASKO ZVÁŽÍ POMOC PŘI ROZJEZDU CHARITNÍHO CENTRA
23. června 2020 Charita UB

FIRMA KASKO ZVÁŽÍ POMOC PŘI ROZJEZDU CHARITNÍHO CENTRA

Majitele firmy Kasko, spol. s.r.o. Slavkov navštívili v úterý 23. června ředitel brodské Charity Petr Houšť spolu s Olegem Kapinusem, pracovníkem pro PR a fundraising.

Petr Houšť seznámil bratry Antonína a Zdeňka Kadlčkovy s novinkami Charity Uherský Brod a se záměrem na zprovoznění Komunitního centra, které by v Uherském Brodě mělo zahájit činnost počátkem roku 2021. Ředitel Charity zároveň požádal vedení firmy Kasko o zvážení podpory při nákupu vybavení pro toto komunitní centrum. Majitelé společnosti Kasko poznamenali, že „koronavirová“ krize způsobila jejich firmě velké potíže. Přesto přislíbili, že se požadavkem brodské Charity budou zabývat a zváží případnou pomoc.
Firma Kasko Slavkov pomáhá brodské Charity už řadu let a opakovaně. Spolupráce s vedením této společnosti si velmi vážíme a děkujeme za ni.

Oleg Kapinus, pracovník pro PR a fundraising