DEN CHARIT V TRNAVĚ
8. června 2021 Charita UB

DEN CHARIT V TRNAVĚ

Návštěva charitního bazaru knih, ale i seznámení se s pamětihodnostmi a zajímavostmi Trnavy a bohatý kulturní a společenský program, takové bylo setkání účastníků projektu s názvem Společně bez hranic v rámci Dne charit, který se konal 2. června 2021.

Setkání se uskutečnilo v rámci aktivit přeshraniční spolupráce programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika (kód projektu: CZ/FMP/11b/05/063).
(Více fotografií z akce najdete na facebooku Charity Uherský Brod)

Mgr. Jana Mackovičová, projektový manažer

20210602_100158  20210602_125739