BRODŠTÍ „CHARIŤÁCI“ SE VZDĚLÁVALI V TRNAVĚ
14. září 2021 Charita UB

BRODŠTÍ „CHARIŤÁCI“ SE VZDĚLÁVALI V TRNAVĚ

Starostlivost o klienta jako součást pečovatelského procesu – komunikace s problémovou, konfliktní rodinou, komunikace s rodinou umírajícího klienta. Toto téma bylo náplní vzdělávací akce mezi pracovníky Charity Uherský Brod a Trnavské arcidiecézní charity, která se konala v pátek 10. září 2021 v Domě pokojné staroby Cífer.

Školením realizovaným v rámci projektu Společně bez hranic, operačního programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika (kód projektu: CZ/FMP/11b/05/063) provázela odborná lektorka, PhDr. Alena Oravcová.
Děkujeme! (Více fotografií z akce najdete na facebooku Charity Uherský Brod)

Mgr. Jana Mackovičová, projektový manažer

20210910_095127