BRODSKÁ CHARITA DĚKUJE OBCI STRÁNÍ
8. dubna 2021 Charita UB

BRODSKÁ CHARITA DĚKUJE OBCI STRÁNÍ

Charita Uherský Brod děkuje obci Strání za poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši 160.620 Kč.

Dotace je poskytována účelově na úhradu nákladů vzniklých zvýšením hygienických opatření a pracovního zatížení personálu DPS Strání v souvislosti s výskytem Covid-19 a dále na pořízení dvou polohovacích křesel pro klienty. Vstřícnosti a pochopení obce Strání si velmi vážíme a ještě jednou děkujeme.