Logo OPZ barevnéSlužba je financována prostřednictvím pogramu Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji
(o projektu zde)

Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod
Pod Valy 664
688 01  Uherský Brod
Provozní doba: 6. 30. – 15. 00 hod.

Odloučené pracoviště: 
Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.
Partyzánů 2174
688 01 Uherský Brod
Provozní doba: 6. 30. – 15. 00 hod.

Komunitní centrum Košíky
Košíky 117
687 04 Traplice
Provozní doba: čtvrtek 8. 00 – 14. 00 hod.

Vedoucí služby a sociální pracovnice:
Mgr. Jana Boráková
M: 739 547 620
jana.borakova@uhbrod.charita.cz

Zástupce vedoucí:
Jaroslava Flekačová
M: 724 651 301
jaroslava.flekacova@uhbrod.charita.cz

Sociální pracovnice
Bc. Iveta Dubravová
iveta.dubravova@uhbrod.charita.cz

 

Ohlédnutí za rokem 2017

Jsem velmi ráda, že do shrnutí roku 2017 mohu napsat zprávu o tom, že se nám podařilo rozšířit kapacitu Terapeutické dílny sv. Justiny Uherský Brod.

Několik let jsme měli velký počet žadatelů o naši službu, které jsme museli odmítnout z důvodu nedostatečné kapacity. Tato skutečnost nás vedla k zamýšlení se, zda by nebylo vhodné službu rozšířit. Rozhodnutí znělo: „ Rozšíříme kapacitu o 10 klientů v jeden okamžik!“ 

V této chvíli bylo jasné, že služba nebude moct být poskytována ve stávajících prostorách a máme dvě možnosti, buď se podaří najít prostor, kde bude celá dílna, nebo najít takový, kde mohou být jen noví klienti a budeme mít dvě místa, kde bude služba poskytována.

Zdařila se druhá varianta a 1.3.2017 jsme otevřeli dílnu v Městské nemocnici s poliklinikou Uherský Brod. Dílna se nachází v 3. patře v pavilonu C. Ze stávajících klientů se dva rozhodli, že chtějí chodit do dílny na polikliniku, chtěli zkusit něco nového a své nabyté zkušenosti předat novým klientům.  Bylo nutné také přijmout pracovní posily, takže od 1.3.2017 jsme přijali dvě nové pracovnice na pozici pracovník v sociálních službách.

Přes náročnost, kterou skýtá zajištění a zprovoznění nové služby, se nám podařilo uskutečnit všechny akce, které vnímáme již jako tradiční. Proběhlo pečení perníčků s pracovnicemi Tesco Uherský Brod, Filmové promítání pro osoby se zdravotním postižením a Zábavné plavání ve spolupráci s Městem Uherský Brod.