Pečovatelská služba Strání
Sv. Cyrila a Metoděje 271
687 65  Strání

 

000449_05_005127
Vedoucí služby:
Bc. Miroslava Havlíková, DiS.
M: 776 080 273
miroslava.havlikova@uhbrod.charita.cz

Telefon na DPS: 724 651 347

Jarka Tomancová foto-page-001

Sociální pracovnice:

Bc. Jarmila Tomancová - sociální pracovnice - úterý a čtvrtek od 7:00 hod. do 13:00 hod.
M: 606 055 135
jarmila.tomancova@uhbrod.charita.cz

Cílová skupina

  • senioři,
  • osoby s chronickým onemocněním,
  • osoby s tělesným a zdravotním postižením,
  • rodiny, ve kterých se narodily 3 a více dětí současně, žijící v obci Strání, Březová a Lopeník, kteří potřebují pomoc druhé osoby v oblasti osobní péče a péče o domácnost a nejsou schopni si ji zajistit v požadovaný čas jinak.

Základní činnosti

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, doprovod.

Maximální výše úhrady za základní poskytování pečovatelské služby činí 130,-Kč/ hod., podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu.

Služba je poskytována na území obcí Strání, Březová a Lopeník. Funguje v nepřetržitém provozu, 24 hodin denně.

Popis realizace služby ZDE.

Ceník služby ZDE.

Žádost o poskytování PS ZDE.

Žádost o přidělení bytu v DPS ZDE.

V Domě s pečovatelskou službou Strání funguje i půjčovna kompenzačních pomůcek. Ceník ZDE.

Ohlédnutí za rokem 2017

Pečovatelská služba je terénní službou poskytovanou v domácnosti člověka, který je odkázaný na pomoc druhé osoby. Straňanská pečovatelská služba vznikla v roce 2003 a pomáhá potřebným lidem nejenom v Domě s pečovatelskou službou ve Strání, ale i lidem v obcích Strání, Březová a Lopeník.

Naší cílovou skupinou jsou dospělé osoby závislé na pomoci druhé osoby a rodiny s trojčaty či vícerčaty.

V roce 2017 jsme  poskytovali pomoc matce s trojčaty. Díky naši pomoci má maminka více času, který věnuje péči a výchově svých dětí. Služba byla v loňském roce víceméně zaměřena na praní a žehlení prádla a úklid bytu, a to vždy s ohledem na individuální potřeby této rodiny. Služba bude poskytována až do věku 4 let dětí.

Obtíže a závislost na pomoci druhé osoby našich uživatelů se snažíme zmírnit nejenom profesionální péči, ale i zapůjčováním kompenzačních pomůcek. Sklad pomůcek v Domě s pečovatelskou službou ve Strání eviduje celkem 64 pomůcek, z toho 16 elektrických polohovacích lůžek. Těší nás, že na pomůcky se nemusí čekat a vypůjčují se tak nějak plynule. V roce 2017 bylo evidováno 49 výpůjček.

Pro naše uživatele a jejich rodinné příslušníky či vrstevníky je pečováno taky po duchovní stránce. Každý den v týdnu probíhá na DPS modlitba růžence a každou neděli za našimi uživateli přichází jáhen s hostií. Svaté přijímání se podává v kapli DPS, která byla vybudovaná v roce 2013. Na mši svaté se zde scházíme minimálně jednou za měsíc.

Jsem ráda, že mohu na sklonku roku opět říci, že spolupráce obce, farnosti a Charity je výborná.  Taktéž bych ráda poděkovala za schválení finančních prostředků Obce Strání 188 tis., Březová 80 tis. a Lopeník 12 tis. na zakoupení nového motorového vozidla pro poskytování péče v uvedených obcích.

Velké díky patří všem sponzorům, dobrovolníkům a příznivcům. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.