Pečovatelská služba Korytná
Korytná 107
687 52  Korytná

Scan_20190204_121128

Vedoucí služby a sociální pracovnice:
Mgr. Jitka Chvílová
M: 724 651 262
jitka.chvilova@uhbrod.charita.cz

Scan_20190204_121156

Sociální pracovnice:
Bc. Marie Kubešová Šmídová, DiS.
M: 733 742 052
marie.kubesova@uhbrod.charita.cz

Telefon na DPS: 724 651 294

Cílová skupina

  • Senioři a další osoby, žijící v obci Korytná, které kvůli svému věku, chronickému onemocnění nebo zdravotnímu postižení nejsou plně soběstačné v oblasti sebeobsluhy a péče o domácnost a potřebují proto pomoc druhé osoby.
  • Služba je poskytována osobám od 19 let bez horní hranice věku.

Poskytované základní činnosti

  • Pomoc při zvládání péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně
  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Výše úhrady za služby se vypočítává podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu, maximální výše úhrady za základní poskytování pečovatelské služby činí 130,-Kč/ hod.

Služba je poskytována na území obce Korytná a na Domě s pečovatelskou službou v nepřetržitém provozu, 24 hodin denně.

Celý popis realizace služby ZDE.

Ceník služby ZDE.

Žádost o poskytování PS ZDE.

Žádost o přidělení bytu v DPS ZDE.


Ohlédnutí za rokem 2017

Bilance roku 2017 pro naši Pečovatelskou službu je 26 klientů. V průběhu roku jsme obdrželi 42 nových žádostí o poskytování pečovatelské služby. Všechny žádosti jsou s požadavkem o umístění na Domě s pečovatelskou službou.

O 16 klientů na DPS a 3 klienty v obci v současné době pečuje tým 10 pečovatelek a 2 sociálních pracovnic, 1 uklízečky. Pravidelně k nám dojíždí zdravotní sestry Charitní ošetřovatelské služby a zdravotní potíže pomáhá řešit MUDr. Sváčková a MUDr. Straka. Duchovní potřeby klientů naplňuje otec Zdeněk Gerhard Klimeš nebo pastorační asistenti Oblastní charity Uherský Brod.

V průběhu roku jsme se našim klientům snažili zpestřit čas zajištěním kulturních vystoupení – zpívání schóličky, fašanky, návštěva dětí z mateřské školy, zpívání s Mužáky, návštěva kněze a přijetí svátostí. V létě jsme s klienty grilovali a také jsme se loučili s otcem Petrem Martinkou mší svatou na dvorku. Klienty i personál velmi potěšila účast některých obyvatel obce na této mši svaté, proto jsme se rozhodli, že tuto akci budeme dle počasí nejméně 1x ročně opakovat.

Klienty také doprovázíme na akce pořádané v jiných zařízeních Oblastní charity Uherský Brod (např. turnaj Člověče, nezlob se! v Horním Němčí, Čaj o páté v Uherském Brodě, mše svaté v jiných službách a zařízeních Oblastní charity Uherský Brod aj.).  V průběhu roku začali za některými našimi klienty docházet také pracovníci Centra seniorů, se kterými mohou vyrábět ozdoby, nechat si předčítat oblíbené knihy, hrát hry nebo chodit na procházky.

Na začátku roku nás oslovila advokátní kancelář z Prahy působící na českém trhu od roku 1992 s nabídkou finančního daru naší službě. Z výtěžku jejich vánoční sbírky v roce 2016, do které se zapojili i jejich dodavatelé, jsme si mohli pořídit novou automatickou pračku a sušičku prádla.

Na konci roku k nám přicházela „Ježíškova vnoučata“ a každému našemu klientovi dobrovolní dárci darovali dárky nebo zážitky -  jednalo se například o vlnu na pletení, hodinky, zimní obuv, televizi nebo koncert dechové hudby, fotbalový zápas FASTAV Zlín a 1 FC Slovácko… Za tyto všechny dárky a dary, výše zmíněné spolupráce, poděkování od klientů i rodinných příslušníků velmi děkujeme. Snažíme se službu zkvalitňovat a o to víc nás těší, že si toho všimnou i lidé „zvenčí“.

PS KorytnaScan_20181211_092608