Pečovatelská služba Horní Němčí
Horní Němčí 158
687 64  Horní Němčí
 Vedoucí služby:
Markéta Hurtová
T:  734 682 817
M: 724 651 260
88EuVd543nED5f56LTHrSbe-T-uk87j7T-M
 

 

Sociální pracovnice 
Mgr. Jana Mackovičová
M: 736 517 603
58AkO_596hIsT~l7VX~EY0hgZ5prRb~lW5pJ

 

  • Doba poskytování

    Pečovatelská služba Horní Němčí je poskytována v době:
    pondělí - neděle: 7.00 - 18.00 hodin

  • Kapacita služby

    2 uživatelé v jeden okamžik

 

Ohlédnutí za rokem 2017

Pečovatelskou službu poskytujeme dospělým osobám v Charitním domě sv. Václava v Horním Němčí, ale i v domácnostech v obci Horní Němčí a Slavkov, klientům se sníženou soběstačností, jak z důvodu věku, tělesného, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám ve kterých se současně narodilo 3 a více dětí. Denně od 7.00 – 18.00. Maximální kapacita jsou 2 uživatelé v jeden okamžik.

Cílem služby je zajištění podpory, pomoci a péče lidem, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a jejich domácnost a nemohou si péči zajistit jinak. Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška jídala, pomoc při přípravě jídla a pití), pomoc při zajištění chodu domácnosti (nákupy, úklid, topení v kamnech, praní a žehlení) zprostředkování kontaktů se společenským prostředím (doprovod k lékaři na úřady), pedikúra, doprava charitním autem, dohled nad zdravotně postiženou osobou. Sociální pracovnice zajišťuje sociální poradenství.

Ošetřovatelskou službu zajišťují zdravotní sestry z Domácí zdravotní péče z Uherského Brodu. Velmi dobrá je spolupráce s praktickou lékařkou MUDr. Neugebauerovou.

Každoročně pořádáme pro klienty turnaj v „ Člověče nezlob se“, kterého se účastní i duchovní správce otec Petr Hofírek.

Na svátek patrona charity sv. Vincence z Paula jsme oslavili 20 výročí otevření Charitního domu sv. Václava. Dům byl slavnostně otevřen a vysvěcen v září 1997.

Za velmi dobrou spolupráci a pomoc patří velké poděkování starostovi obce a obecnímu zastupitelstvu.