Pečovatelská služba Dolní Němčí
Školní 888
687 62  Dolní Němčí

Vedoucí služby:
Bc. Zdena Bartošová
T:  572 648 002
M: 724 651 263
zdena.bartosova@uhbrod.charita.cz


Sociální pracovnice:
Mgr. Jana Miškeříková
M: 736 525 497
58AkO_~k6.Es1~l7VX~EY0hgZ5prRb~lW5pJ

 

Ohlédnutí za rokem 2017

Pečovatelská služba Dolní Němčí již 11 let poskytuje péči klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám, ve kterých se současně narodilo tři a více dětí.

Cílem naší služby je zajištění podpory a pomoci při zvládání úkonů péče o vlastní osobu a domácnost. Jedná se o terénní službu poskytovanou občanům obce Dolní Němčí (ať už žijícím v Domě s chráněnými byty či jinde v obci) v nepřetržitém provozu.

V roce 2017 jsme poskytli péči celkem 48 klientům, jejichž věkový průměr dosahoval 76 let. Naše kvalifikované pracovnice vykonaly u klientů v uplynulém roce 28 646 návštěv.

Pro klienty Pečovatelské služby Dolní Němčí jsme v roce 2017 připravili hned několik kulturních a společenských akcí. Koncem dubna to bylo opékání a posezení s klienty, při kterém se hrály i kuželky. V květnu již tradiční vystoupení dětí z místní MŠ ke Dni matek. A na závěr roku, v prosinci pak mikulášský večírek, vánoční pečení, zdobení stromečku, naši klientku navštívila Ježíškova vnoučata a na Štědrý den si mohli uživatelé zazpívat koledy spolu s mužským sborem Dolněmčané.

V průběhu celého roku se pravidelně konaly mše svaté a ke klientům docházel P. Petr Hofírek.

Doprovod jsme klientům poskytli i na akce konané mimo obec Dolní Němčí – např. na turnaj Člověče, nezlob se! nebo Čaj o páté v Uherském Brodě.

Od roku 2016 některé z našich uživatelů navštěvují pracovníci sociálně aktivizační služby Centrum seniorů.

Po zdravotní stránce se klientům věnovaly zdravotní sestry z Domácí zdravotní péče a úspěšně pokračovala i spolupráce s praktickým lékařem MUDr. Vladimírem Sváčkem.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem kolegům, dárcům a sponzorům. Zvláštní poděkování také patří obci Dolní Němčí za poskytnutí neinvestiční dotace, která byla využita pro nákup nové pračky, myčky, mikrovlnné trouby a žehličky.