Pečovatelská služba Dolní Němčí

Adresa: Dům s chráněnými byty, Školní 888, 687 62 Dolní Němčí


Vedoucí služby:  Bc. Zdena Bartošová 
Mobil: +420 724 651 263
E-mail: zdena.bartosova@uhbrod.charita.cz

Zástupkyně vedoucí: Bc. Ivana Končitíková

(v době zastupování vedoucí dostupná na mobilu a e-mailu vedoucí služby)

Sociální pracovnice: Mgr. Jana Miškeříková
Mobil: +420 736 525 497
E-mail: jana.miskerikova@uhbrod.charita.cz

 Provozní doba kanceláře: po – pá, zpravidla 7:00 – 15:30

Telefon do kanceláře: +420 572 648 002

Identifikátor: 9716717

Kapacita: 4 klienti v jeden okamžik

 Poskytování služby: nepřetržitě

 Forma služby: terénní

 Cílová skupina:

  • Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodiny s dětmi (3 a více dětí narozených současně), jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
  • Služba je poskytována dospělým osobám (od 19 let bez horní věkové hranice) žijícím v obci Dolní Němčí a rovněž v Domě s chráněnými byty (dále jen DCHB) v Dolním Němčí.

Poskytované základní činnosti:

  • Pomoc při zvládání péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně
  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Dokumenty ke stažení:

Ohlédnutí za rokem 2018

Pečovatelská služba Dolní Němčí již 12 let poskytuje péči klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám, ve kterých se současně narodilo tři a více dětí. Cílem naší služby je zajištění podpory a pomoci při zvládání úkonů péče o vlastní osobu a domácnost. Jedná se o terénní službu poskytovanou občanům obce Dolní Němčí (ať už žijícím v Domě s chráněnými byty či jinde v obci) v nepřetržitém provozu.

V roce 2018 jsme poskytli péči celkem 49 klientům, 13 mužům a 36 ženám. Věkový průměr u mužů dosahoval 67 let, u žen 81 let. Naše kvalifikované pracovnice vykonaly u klientů  v uplynulém roce 33 324 návštěv.

Klienti Pečovatelské služby Dolní Němčí se v roce 2018 zúčastnili hned několika kulturních a společenských akcí. V únoru to byl turnaj v deskových hrách mezi našimi klienty a dětmi z Misijního klubka a Ministrantů. V květnu pak již tradiční vystoupení dětí z místní MŠ ke Dni matek. V rámci Týdne knihoven pak besedy s promítáním fotek z knihy o Dolním Němčí. A na závěr roku, v prosinci, pak vánoční pečení, vystoupení dětí z místní MŠ, ZUŠ a FS Oldněmčan.  Na Štědrý den si mohli klienti (už tradičně) zazpívat koledy spolu s mužským sborem Dolněmčané. V průběhu celého roku se pravidelně konaly mše svaté a ke klientům docházel P. Petr Hofírek. Od roku 2016 některé z našich uživatelů navštěvují pracovníci sociálně aktivizační služby Centrum seniorů a návštěvy pokračovaly i v uplynulém roce. Po zdravotní stránce se klientům věnovaly zdravotní sestry z Domácí zdravotní péče a pokračovala i spolupráce s praktickým lékařem MUDr. Vladimírem Sváčkem. Na závěr bychom rádi poděkovali všem kolegům, dárcům a sponzorům. Poděkování také patří obci Dolní Němčí za poskytnutí finančních prostředků pro zakoupení nové lednice a elektrického sporáku.

DN

Ohlédnutí za rokem 2017

Pečovatelská služba Dolní Němčí již 11 let poskytuje péči klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám, ve kterých se současně narodilo tři a více dětí.

Cílem naší služby je zajištění podpory a pomoci při zvládání úkonů péče o vlastní osobu a domácnost. Jedná se o terénní službu poskytovanou občanům obce Dolní Němčí (ať už žijícím v Domě s chráněnými byty či jinde v obci) v nepřetržitém provozu.

V roce 2017 jsme poskytli péči celkem 48 klientům, jejichž věkový průměr dosahoval 76 let. Naše kvalifikované pracovnice vykonaly u klientů v uplynulém roce 28 646 návštěv.

Pro klienty Pečovatelské služby Dolní Němčí jsme v roce 2017 připravili hned několik kulturních a společenských akcí. Koncem dubna to bylo opékání a posezení s klienty, při kterém se hrály i kuželky. V květnu již tradiční vystoupení dětí z místní MŠ ke Dni matek. A na závěr roku, v prosinci pak mikulášský večírek, vánoční pečení, zdobení stromečku, naši klientku navštívila Ježíškova vnoučata a na Štědrý den si mohli uživatelé zazpívat koledy spolu s mužským sborem Dolněmčané.

V průběhu celého roku se pravidelně konaly mše svaté a ke klientům docházel P. Petr Hofírek.

Doprovod jsme klientům poskytli i na akce konané mimo obec Dolní Němčí – např. na turnaj Člověče, nezlob se! nebo Čaj o páté v Uherském Brodě.

Od roku 2016 některé z našich uživatelů navštěvují pracovníci sociálně aktivizační služby Centrum seniorů.

Po zdravotní stránce se klientům věnovaly zdravotní sestry z Domácí zdravotní péče a úspěšně pokračovala i spolupráce s praktickým lékařem MUDr. Vladimírem Sváčkem.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem kolegům, dárcům a sponzorům. Zvláštní poděkování také patří obci Dolní Němčí za poskytnutí neinvestiční dotace, která byla využita pro nákup nové pračky, myčky, mikrovlnné trouby a žehličky.