Pečovatelská služba Bánov
Bánov 721
687 54  Bánov

Telefon PS Bánov: 730 598 601


Vedoucí služby:
Mgr. Gabriela Hamadová
M: 724 651 283
gabriela.hamadova@uhbrod.charita.cz 

Sociální pracovnice:
Bc. Jana Mošťková
M: 724 651 325
58AkO_ekadBFRYUSbaoB522938Es-Z29g

 

 

Ohlédnutí za rokem 2017

V roce 2017 jsme v Pečovatelské službě Bánov poskytovali péči 28 klientům. Převážná většina jich bydlí v Domě s chráněnými byty v Bánově, za ostatními dojíždíme do jejich domácností v Bánově a v Bystřici pod Lopeníkem.

Naši práci není možné realizovat bez spolupráce s ošetřujícími a odbornými lékaři našich klientů, kněžími, sociálními pracovníky ze sociálního odboru  Městského úřadu v Uherském Brodě, sociálními pracovníky Úřadu práce a mnohými dalšími. Velkou oporou je nám také Obec Bánov, jejíž spolupráce je nadstandardní.

Péče o klienty neznamená jen poskytování pečovatelských úkonů. Většina našich klientů má omezenou možnost účastnit se zájmových aktivit, a tak za klienty do DCHB přicházejí pastorační asistent, každý týden pracovníci Centra seniorů z UB, kteří chodí s klienty na procházky, čtou jim knihy, hrají s nimi hry, nebo si s nimi povídají – podle jejich individuálních potřeb i schopností.

V roce 2017 se několik klientů zapojilo do projektu Senioři mezi námi, Tvoření podzimní dekorace. Jedna z dekorací s názvem „Očima podzimu“ byla pak vybrána jako jedna z nejlepších prací. Část klientů se účastnila tzv. Tvořivých dílniček - vyráběli si dekorační předměty do svých bytů.

Klienti i obyvatelé obce mohou v Domě s Pečovatelskou službou Bánov od roku 2017 využívat služeb občanského sdružení Nedoslýchaví Slovácka. Občanské sdružení je zaměřeno na pomoc lidem se sluchovým postižením.

Od nadace Viaiva jsme obdrželi finanční dar na pořízení speciálního křesla pro přepravu klientů s minimální pohyblivostí, což naši klienti velmi uvítali.

Velkým překvapením pro nás byla akce Ježíškova vnoučata, kdy několik našich klientů bylo obdarováno dárky od úplně cizích lidí a jeden klient dokonce dostal novou ledničku.

Během roku probíhaly mše, bohoslužby slova, křížové cesty, májové pobožnosti i promítání zajímavých filmů.