Půjčovna kompenzačních pomůcek

Adresa: 

 • Charitní pečovatelská služba, Mariánské nám. 13, 688 01 Uherský Brod - komerční služby
Koordinátor Olga Slabiňáková
Mobil +420 724651282
E-mail -etkOcb7XbAk1~l7VX~EY0hgZ5prRb~lW5pJ

Provozní doba služby: 

Úterý: 13:00 – 14:30 
Středa:  13:00 – 17:00
Čtvrtek:  13:00 – 14:30

Půjčovna je určena:

 • Osobám se zdravotním postižením
 • Seniorům
 • Lidem po úrazech
 • Rodinným příslušníkům k usnadnění péče o své blízké 
 • Služba se poskytuje na základě uzavření písemné smlouvy
 • Klient je oprávněna užívat uvedené věci pouze ve své domácnosti, nesmí je přenechat žádné další osobě
 • Klient je povinen chránit pomůcky před poškozením, krádeží nebo zničením. V případě poškození pomůcky je klient povinen uhradit opravu pomůcky a to na základě Poskytovatelem předloženého dokladu o provedené opravě u smluvního partnera.
 • Charita si vyhrazuje právo kontroly pomůcek v době, kdy mají pomůcku/ky v držení. 
 • Klient se zavazuje vracet pomůcku čistou a řádně dezinfikovanou. Antidekubitní matrace s pulsátorem nesmí být čištěna lihovými roztoky a ani s nimi přicházet do kontaktu.
 • Klient je povinen předem zaplatit vratnou zálohu za zapůjčení polohovací postele elektrické.
 • V případě dopravy pomůcky uhradí klient dopravné (tam i zpět) v ceně 18,- Kč/km.
 • Úhrada za montáž a demontáž kompenzačních pomůcek, podle ceníku doplňkových služeb. Pokud k této činnosti bude třeba z důvodů velké váhy přepravované pomůcky 2 pracovníků, pak se částka zdvojnásobuje.

cha49


Zdravotní pomůcky:

Koordinátor Bc. Martina Marečková
Mobil +420 603 158 773
E-mail martina.mareckova@uhbrod.charita.cz

 • Pacient je povinen předem zaplatit vratnou zálohu za zapůjčení zdravotnického přístroje (záloha se neúčtuje hospicovým pacientům).
 • U pacientů Domácí hospicové péče je cena zapůjčení v ceně poskytování této služby.

Ke stažení: