Půjčovna kompenzačních pomůcek

Adresa: Charitní pečovatelská služba, Mariánské nám. 13, 688 01 Uherský Brod cha49
 
Koordinátor
Mobil:
Telefon do kanceláře
E-mail:
Olga Slabiňáková
+420 724 651 282
572 637 333
-etkOcb7XbAk1~l7VX~EY0hgZ5prRb~lW5pJ

Provozní doba služby: 
Úterý:
Středa: 
Čtvrtek: 
13:00 – 14:30 
13:00 – 17:00
13:00 – 14:30

Půjčovna je určena:

 • osobám se zdravotním postižením
 • seniorům
 • lidem po úrazech
 • rodinným příslušníkům k usnadnění péče o své blízké 
 • Služba se poskytuje na základě uzavření písemné smlouvy.
 • Klient je oprávněna užívat uvedené věci pouze ve své domácnosti, nesmí je přenechat žádné další osobě.
 • Klient je povinen chránit pomůcky před poškozením, krádeží nebo zničením. V případě poškození pomůcky je klient povinen uhradit opravu pomůcky a to na základě Poskytovatelem předloženého dokladu o provedené opravě u smluvního partnera.
 • Charita si vyhrazuje právo kontroly pomůcek v době, kdy mají pomůcku/ky v držení. 
 • Klient se zavazuje vracet pomůcku čistou a řádně dezinfikovanou. Antidekubitní matrace s pulsátorem nesmí být čištěna lihovými roztoky a ani s nimi přicházet do kontaktu.
 • Klient je povinen předem zaplatit vratnou zálohu za zapůjčení el. polohovacího lůžka.
 • V případě dopravy pomůcky uhradí klient dopravné (tam i zpět) v ceně 10,- Kč/km.
 • Úhrada za montáž a demontáž kompenzačních pomůcek činí 165,- Kč/hod., podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění převozu a montáže. Pokud k této činnosti bude třeba  z důvodů velké váhy přepravované pomůcky 2 pracovníků, pak se částka zdvojnásobuje.

Zdravotní pomůcky:
Koordinátor
Mobil:
E-mail:
Bc. Martina Marečková
+420 603 158 773
martina.mareckova@uhbrod.charita.cz

 • Pacient je povinen předem zaplatit vratnou zálohu za zapůjčení zdravotnického přístroje (záloha se neúčtuje hospicovým pacientům).
 • U pacientů Domácí hospicové péče je cena zapůjčení v ceně poskytování této služby.

Ke stažení: