Pomoc při mimořádných událostech

OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÝ BROD JE PŘIPRAVENA POSKYTNOUT POMOC PŘI TĚCHTO NEJČASTĚJI SE VYSKYTUJÍCÍCH MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

 •      povodně, záplavy, sesuvy půdy
 •      extrémní situace způsobené rozmary počasí
 •      dopravní nehody
 •      požár nebo zřícení obytných domů
 •      různé havárie a jiné mimořádné události
   

Mimořádná událost
Mimořádnou událostí se podle § 2 písmeno b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.  

POMÁHÁME
 

 • jednotlivcům, rodinám, komunitám
 • obcím
 • organizacím a firmám


NABÍZÍME    

 •      základní poradenství a sociální šetření – orientace v situaci, zjišťování potřeb, podávání   informací
 •      fyzická pomoc při odklízení škod způsobených vlivem mimořádné události
 •      materiální pomoc – zajištění stravy, tekutin, čisticích prostředků, oděvů, vysoušecí techniky
 •      první psychologická pomoc
 •      duchovní pomoc
 •      finanční pomoc
 •      zprostředkování návazných služeb a odborné pomoci


SPOLUPRACUJEME S   

 •      integrovaným záchranným systémem
 •      státní správou a samosprávou
 •      farnostmi
 •      Arcidiecézní charitou Olomouc a ostatními Charitami Olomoucké arcidiecéze
 •      jinými neziskovými organizacemi

Kontaktní osoba pro vyžádání pomoci při řešení mimořádné události:
Mgr. Jitka Chvílová
telefon: 724 651 262
e-mail: jitka.chvilova@uhbrod.charita.cz