Pastorační činnost

Charita je organizací, jejímž zřizovatelem je katolická církev, proto je nezbytnou součástí jejího života a posláním i pastorační práce. Aby komplex poskytovaných služeb byl ucelený, nestačí pouze zajistit potřeby hmotné či tělesné, ale je potřeba myslet i na duchovní stránku každého člověka. Charita tak ve své činnosti nenásilnou formou zohledňuje křesťanský rozměr své práce. Křesťanské a humanistické hodnoty jsou v zařízení přítomny a jsou hybnou silou pro pracovní týmy i motivací uživatelů služeb a jsou spojujícím prvkem bez ohledu na vyznání. Nabídka pastorační služby je určena všem, kdo jakýmkoliv způsobem přicházejí do styku s Charitou: zaměstnancům, uživatelům služeb, dobrovolníkům, farním charitám a těm, kdo se zabývají sociální prací v souladu s křesťanskými zásadami.

Lidé, kteří hledají sociální pomoc, ví, že Charita stojí na duchovních základech, a proto jejich volba využívat právě charitních služeb může být vedena nejen očekáváním profesionálního a odborného poskytnutí pomoci, ale i zajištěním nabídky či zprostředkování služeb duchovních, a to i z jiných křesťanských církví.

Hlavním posláním pastoračního asistenta je v lidské rovině povzbuzovat, posilovat či  pomáhat překonávat těžkosti a zároveň zprostředkovávat prostor pro uspokojení duchovních potřeb pracovníků i těch, kterým pomáháme.

Pastorační asistent Charity Uherský Brod
Ing. František Bílek Ph.D.
T: 724 651 321
frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz