Kuchyně s jídelnou

Kuchyně s jídelnou
Mariánské nám. 13
688 01  Uherský Brod

Vedoucí kuchyně s jídelnou:
Michal Fojtík
T:  572 630 649
M: 724 651 251
kuchyn@uhbrod.charita.cz
 

Zástupce vedoucího kuchyně:
Lenka Ježková
T:  572 630 649
M: 724 651 269
lenka.jezkova@uhbrod.charita.cz

 
Stravu z kuchyně rozvážíme do všech charitních domů, které provozujeme a dále klientům, kteří mají zdravotní potíže nebo penzistům, kteří již nejsou schopni zajistit si stravování sami.
 
Službu poskytujeme celý kalendářní rok včetně svátků, a to nejen přímo v Uherském Brodě, ale i v okolních obcích. Vaříme nejen klasickou českou kuchyni, ale také jídla odpovídající požadavkům zdravé výživy pro seniory a lidi s potřebou dietní stravy. K přípravě pokrmů používáme čerstvé a kvalitní potraviny od regionálních výrobců.
 
Dlouhodobě spolupracujeme se středními odbornými učilišti v Uh. Hradišti. Učni těchto škol k nám pravidelně dochází na praxi do naší kuchyně. Někteří z nich u nás zůstali v pracovním poměru.
Zaměstnanci kuchyně se podílí i na zajišťování občerstvení charitních akcí, jako jsou například charitní ples, čaj o páté. V letních měsících zajišťujeme stravu i dětem na příměstských táborech při DDM.
 
Naše kuchyň je také zapojena do Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje. Jsme připraveni 24 hodin denně poskytnout stravu jak příslušníkům Hasičského záchranného sboru zasahujících v mimořádných situacích (živelné pohromy, požáry, větší dopravní nehody a podobně), tak i ostatním spoluobčanům postiženým těmito událostmi.
 

Provozní doba výdejny jídla:
Po - Ne  11:00 - 12:00

Doba prodeje stravenek:
Středa: 11:00 - 12:00 

Cena stravenek:
Oběd v jídelně: 89,-Kč

Při dovozu obědu:
Oběd 89,-Kč + dovozné 25,-Kč

Ceník služby: Kuchyně s jídelnou