Centrum materiální a potravinové pomoci

„Poslat je domů hladové nechci“ ( Mt  15, 32)
 
Charita Uherský Brod se snaží zprostředkovat pomoc lidem, kteří se ocitli v akutní nouzi. Proto zřizuje Centrum potravinové a materiální pomoci.
 
Kontaktní osoba:
 
Ing. František Bílek, Ph.D.
mobil: 724 651 321
 
Jeho cílem je:
 
 • Shromažďovat darované potraviny, zemědělské přebytky a materiální pomoc (např. hygienické, prací a dezinfekční prostředky, oblečení, potřeby pro domácnost, apod.)
 • Účelně rozdělovat zejména sociálně slabým rodinám, lidem bez přístřeší, matkám s dětmi v tísni, seniorům a potřebným jednotlivcům, vč. pomoci v rámci mimořádných událostí (např. při povodních).
 • Tímto způsobem chceme podporovat solidaritu mezi lidmi
 • Efektivně rozdělit pomoc potřebným podle nastavených pravidel
 • Zvětšování povědomí o boji proti hladu ve světě a propagace kampaně Caritas Internationalis: ONE HUMAN FAMILY, FOOD FOR ALL - JEDNA LIDSKÁ RODINA, JÍDLO PRO VŠECHNY.
 
„Tato kampaň je také pozvánkou pro nás všechny, abychom se stali více uvědomělými v našem výběru potravin, které často vedou k plýtvání a špatnému využití zdrojů, které máme k dispozici. Jde také o připomínku, abychom si přestali myslet, že naše každodenní činnosti nemají vliv na životy těch, kteří trpí hladem v první řadě.“
(z poselství papeže Františka k zahájení kampaně One Human Family, Food for All., 10. 12. 2013)
 
Zdroje pomoci CPMP:
 
 • Potravinové banky - více o Potravinových bankách zde: www.potravinovabanka.cz
 • Široká veřejnost prostřednictvím potravinových sbírek a darů
 • Výrobci potravin, drogistického zboží a kuchyňských potřeb, velkoobchody, obchodní řetězce, maloobchodníci, zemědělci
 • Evropský program potravinové pomoci
 
Jak žádat o pomoc?
 • Pomoc je určena lidem, kteří se ocitli nouzi, nebo se ocitli v situaci, kdy pomoc od sociálních odborů nedostačuje. Tuto nouzi je nutno nějak doložit (např. doklad dávek hmotné nouze)
 • Podrobnější pravidla jsou popsána ve vnitřní směrnici
 • Výše dávky pomoci se odvíjí od počtu osob v domácnosti
 • Žádat o pomoc můžete zpravidla osobně, na ředitelství Charity UB v Uherském Brodě. (Kontaktní osoba František Bílek)
Jak můžete pomoci?
 • Darovat trvanlivé potraviny nebo věci při hromadných sbírkách: postní a adventní době nebo při sbírkách přímo v obchodních domech
 • Na základě výzvy Charity Uherský Brod při aktuální potřebě  (skrze facebook, webové stránky, vývěsky na obcích, ohlášky v kostelích) či mimořádné události. Většinou se jedná o oblečení a potřeby pro děti, ale i dospělé, případně nábytek.
 • Kdykoliv během roku po předchozí domluvě.
 • Jako právnická či fyzická osoba (můžeme vystvit potvrzení o příjmu daru)
 • Můžete se zapojit modlitbou – odkaz na modlitbu za boj proti hladu, nebo se modlit za ty, kterým pomoc rozděluje
KDE NÁS NAJDETE(viz mapka - mapku zvětšíte po kliknutí na obrázek)
 
Kde nás přesně hledat
 
 
SPB