Centrum potravinové a materiální pomoci

„Poslat je domů hladové nechci“ ( Mt  15, 32) zdislava_3


 Adresa:
 • Centrum materiální a potravinové pomoci svaté Zdislavy, Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod
  Budova Městské nemocnice s poliklinikou, pavilon B, dveře č. 130 (viz mapka)


Vedoucí služby:
Mobil:
E-mail:
Kamil Hodulík 
705 616 916
68zs2W.gZnys1YUSbaoB522938Es-Z29g


Doba výdeje pmoci: 
Středa: od 8.00 do 13:00 a od 15.00 do 16.00
Pátek: od 9.00 do 11.00
Mimo tyto dny je možné pomoc poskytnout předem jen po telefonické domluvě


Charita Uherský Brod se snaží zprostředkovat pomoc lidem, kteří se ocitli v akutní nouzi. Proto zřizuje Centrum potravinové a materiální pomoci.


Cílem je:

 • Účelně poskytnout materiální pomoc zejména sociálně slabým rodinám, lidem bez přístřeší, matkám s dětmi v tísni, seniorům a potřebným jednotlivcům, vč. pomoci v rámci mimořádných událostí (např. při povodních).
 • Tímto způsobem chceme podporovat solidaritu mezi lidmi
 • Zmenšovat míru plýtvání jídlem

Zdroje pomoci CPMP:

 • Široká veřejnost prostřednictvím potravinových a materiálních sbírek a individuální darů
 • Potravinové banky. CPMP je odběratelem Potravinové banky ve Zlínském kraji (více o Potravinových bankách zde: www.potravinovabanka.cz)
 • Výrobci potravin, drogistického zboží a kuchyňských potřeb, velkoobchody, obchodní řetězce, maloobchodníci, zemědělci
 • Evropský program potravinové pomoci

 Jak žádat o pomoc?:

 • Pomoc je určena lidem, kteří se ocitli v materiální nouzi a je vydána zpravidla na základě doporučení sociálního odboru nebo obce
 • Je určena také pro osoby zasažené nějakou mimořádnou událostí (povodně, požáry apod..)
 • Podrobnější pravidla jsou popsána ve vnitřní směrnici

 Jak můžete pomoci?:
 
 • Darovat trvanlivé potraviny nebo materiální věci při hromadných sbírkách: postní a adventní době nebo při sbírkách přímo v obchodních domech
 • Kdykoliv během roku darovat trvanlivé potraviny nebo drogerii po předchozí domluvě.
 • Na základě výzvy Charity Uherský Brod při aktuální potřebě (skrze facebook, webové stránky, vývěsky na obcích, ohlášky v kostelích) či mimořádné události. Většinou se jedná o oblečení a potřeby pro děti, ale i dospělé, případně nábytek a spotřebiče (pračky, ledničky)
 • Můžete nás upozornit na potřebné lidi ve svém okolí
 • Jako právnická či fyzická osoba (můžeme vystavit potvrzení o příjmu daru)
 • Oblečení a nábytek vybíráme jen na naše vyžádání.
 • Napište nebo zavolejte vedoucímu služby a zařaďte se do služby přímluvců za lidi v nouzi.

Svatá Zdislava:
 

Patronkou naší služby je svatá Zdislava z Lemberka. Patronka rodin, matka 4 dětí, která ve své době vynikala službou nemocným a chudým. Svou přímluvou bdí nad všemi, kdo k nám přicházejí.

Více o jejím životě zde: http://catholica.cz/?id=2317
Kde nás najdete?:
Kde nás přesně hledat

Ke stažení: