Noclehárna Uherský Brod
Vazová 2497
688 01  Uherský Brod


Vedoucí služby a sociální pracovník
Bc. Pavel Janča
M: 735 713 789
pavel.janca@uhbrod.charita.cz

Kontakt do kanceláře:
724 651 299

 

Otevírací doba Noclehárny Uherský Brod
Denně od 18:30 - 6:30

Kapacita služby
Celková kapacita - 16 lůžek
Kapacita pro muže - 12 lůžek
Kapacita pro ženy - 4 lůžka

 

logo_mesto_ub
Noclehárna Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský Brod.

Poslání
Posláním noclehárny pro muže a ženy v Uherském Brodě je poskytnutí přenocování a hygienického zázemí lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nedokáží dočasně vyřešit vlastními silami a vzbudit zájem klientů k dalšímu řešení jejich situace

Zásady poskytované sociální služby

  • Vedení klienta k soběstačnosti.
  • Individuální přístup ke klientům.
  • Dodržování práv klienta.
  • Jednání na partnerské úrovni.
  • Respektování vlastního rozhodnutí klienta.
  • Podporovat aktivní zapojení klienta do řešení jeho situace a začleňování do společnosti. Motivovat ke změně.
  • Respektování důstojnosti klienta.
  • Důvěrnost sdělení – dodržování mlčenlivosti.
  • Vytváření podmínek pro vyjádření názoru klienta.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci - bez přístřeší nebo žijící v nevyhovujících životních podmínkách ohrožujících jejich zdraví nebo život, starší 18-ti let, fyzicky soběstačné, které nemají jinou možnost zdraví a život neohrožujícího přenocování.

 

Pravidla poskytování služby
Noclehárna pro muže a ženy má svá Pravidla služby, jejíchž dodržování je podmínkou pro poskytování služeb uživatelům. Uživatel je s Pravidly seznámen před uzavřením Smlouvy o poskytování služeb v noclehárně a uzavřením této Smlouvy souhlasí s jejich dodržováním. Nerespektování těchto pravidel je sankcionováno podle sankčního řádu. Účelem těchto pravidel je zejména ochrana ostatních uživatelů služby, jejich bezpečí a práva na využití služby v odpovídajícím rozsahu a kvalitě. Sleduje i bezpečí pracovníků služby.

Ceník
Uživatel je informován o výši úhrady a způsobu platby za poskytnuté služby, cena za noc je 50 Kč.

 

Fotogalerie

IMG_2235IMG_2240IMG_2239

IMG_2241IMG_2251IMG_2244IMG_2248