Nízkoprahové denní centrum
sv. Vincence Uherský Brod

Vazová 2497
688 01  Uherský Brod
 


Vedoucí služby
Bc. Bohumila Smutná
M: 601 387 996

bohumila.smutna@uhbrod.charita.cz

Kontakt do kanceláře:

724 651 299

 
Sociální pracovnice:

Bc. Kristýna Jehličková
M: 731 693 986

6kvC-id7Tcrr277c-onjGKk%XkBnO1.7~bGkO1p

Otevírací doba NDC sv. Vincence:
Pondělí - pátek: 7:30 - 16:00
Čtvrtek: služba v terénu 13:30 - 16:00

Ohlédnutí za rokem 2017

Už osmým rokem pomáhají pracovníci Nízkoprahového denního centra sv. Vincence v Uherském Brodě (NDC) lidem bez domova při hledání bydlení, práce, při řešení jejich zdravotního stavu, při zkontaktování se s rodinou atd. Cílem NDC je předcházet sociálnímu vyloučení z důvodu ztráty bydlení, předcházet zdravotním komplikacím, které vznikly takovým způsobem života. Pracovníci se aktivně snaží motivovat klienty ke změně dosavadního způsobu života.

Pro představu práce v NDC uvádím příběh pana Vojtěcha. Pán pochází z rozvedeného manželství, soudem byl svěřen do péče otce. Prožil „divoké“ dětství a pubertu, zkusil jak drogy, tak nadměrné užívání alkoholu. Po smrti prarodičů, kteří Vojtěcha vychovávali, mu otec sbalil věci a vyhodil ho na ulici. To mu bylo dvacet let. Podařila se mu najít práce ve strojařské firmě, kde pracoval do roku 2015, kdy se stal účastníkem těžké autonehody. Více než rok trvalo jeho léčení, které zanechalo i trvalé následky. Po léčbě se neměl kam vrátit, otec ho nechtěl domů přijat a tak se protloukal životem sám. Opět drogy i alkohol. Do NDC začal docházet poté, co nezaplatil měsíční nájem na ubytovně a byl vyhozen na ulici. Ve službě pán využíval poskytnutí stravy, mohl se osprchovat, vyprat prádlo. Pracovníci s pánem intenzivně pracovali na změně jeho myšlení, aktivně ho motivovali ke změně jeho dosavadního způsobu života. Vojtovi se podařilo najít si práci, pracoval ve třísměnném provozu. Po noční směně spal za stolem v NDC, jinak přespával v Noclehárně v Uherském Brodě. V takových nekomfortních podmínkách vydržel téměř rok. Věděl, že bez finančních prostředků se o sebe nedokáže postarat. V práci si našel přítelkyni, po půl roce spolu začali bydlet, v současné době spolu čekají miminko a schyluje se ke svatbě. S pánem jsme stále v kontaktu, i když už není naším klientem. Chci poděkovat svým kolegyním za skvělou práci, která je velmi psychicky namáhavá. Děkuji jim za jejich empatii, pokoru, humor i za nápady, kterými službu pomáhají rozvíjet. Moje poděkování patří také městu Uherský Brod, Městské policii Uherský Brod, Policii ČR Uherský Brod, Sociálnímu odboru města Uherský Brod, vedení Lidové Tvorby a také všem, kdo se jakkoli podíleli na chodu Nízkoprahového denního centra.