Nízkoprahové denní centrum
sv. Vincence Uherský Brod

Vazová 2497
688 01  Uherský Brod
 

Vedoucí služby
Bc. Bohumila Smutná
M: 601 387 996

bohumila.smutna@uhbrod.charita.cz

Kontakt do kanceláře:

724 651 299

 Sociální pracovnice:
Bc. Kristýna Jehličková
M: 731 693 986

6kvC-id7Tcrr277c-onjGKk%XkBnO1.7~bGkO1p

Provozní doba NDC sv. Vincence:
Pondělí - pátek: 7:30 - 16:00
Čtvrtek: služba v terénu 13:30 - 16:00

Ohlédnutí za rokem 2017

Už osmým rokem pomáhají pracovníci Nízkoprahového denního centra sv. Vincence v Uherském Brodě (NDC) lidem bez domova při hledání bydlení, práce, při řešení jejich zdravotního stavu, při zkontaktování se s rodinou atd. Cílem NDC je předcházet sociálnímu vyloučení z důvodu ztráty bydlení, předcházet zdravotním komplikacím, které vznikly takovým způsobem života. Pracovníci se aktivně snaží motivovat klienty ke změně dosavadního způsobu života.

Pro představu práce v NDC uvádím příběh pana Vojtěcha. Pán pochází z rozvedeného manželství, soudem byl svěřen do péče otce. Prožil „divoké“ dětství a pubertu, zkusil jak drogy, tak nadměrné užívání alkoholu. Po smrti prarodičů, kteří Vojtěcha vychovávali, mu otec sbalil věci a vyhodil ho na ulici. To mu bylo dvacet let. Podařila se mu najít práce ve strojařské firmě, kde pracoval do roku 2015, kdy se stal účastníkem těžké autonehody. Více než rok trvalo jeho léčení, které zanechalo i trvalé následky. Po léčbě se neměl kam vrátit, otec ho nechtěl domů přijat a tak se protloukal životem sám. Opět drogy i alkohol. Do NDC začal docházet poté, co nezaplatil měsíční nájem na ubytovně a byl vyhozen na ulici. Ve službě pán využíval poskytnutí stravy, mohl se osprchovat, vyprat prádlo. Pracovníci s pánem intenzivně pracovali na změně jeho myšlení, aktivně ho motivovali ke změně jeho dosavadního způsobu života. Vojtovi se podařilo najít si práci, pracoval ve třísměnném provozu. Po noční směně spal za stolem v NDC, jinak přespával v Noclehárně v Uherském Brodě. V takových nekomfortních podmínkách vydržel téměř rok. Věděl, že bez finančních prostředků se o sebe nedokáže postarat. V práci si našel přítelkyni, po půl roce spolu začali bydlet, v současné době spolu čekají miminko a schyluje se ke svatbě. S pánem jsme stále v kontaktu, i když už není naším klientem. Chci poděkovat svým kolegyním za skvělou práci, která je velmi psychicky namáhavá. Děkuji jim za jejich empatii, pokoru, humor i za nápady, kterými službu pomáhají rozvíjet. Moje poděkování patří také městu Uherský Brod, Městské policii Uherský Brod, Policii ČR Uherský Brod, Sociálnímu odboru města Uherský Brod, vedení Lidové Tvorby a také všem, kdo se jakkoli podíleli na chodu Nízkoprahového denního centra. 

Ohlédnutí za rokem 2018

Už od roku 2010 poskytuje Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence v Uherském Brodě (NDC) pomoc především osobám bez přístřeší, ale také osobám ohroženým sociálním vyloučením. Aby byla pomoc klientům co nejprofesionálnější, zajišťuje provoz ve službě tým vyškolených pracovníků. Ti ukazují klientům novou cestu, nové možnosti ke změně jejich dosavadního způsobu života.

Jako příklad naší práce uvádím příběh pana Pavla. Pan Pavel se vyučil jako zedník, byl ženatý, měl dvě děti. Kvůli závislosti na alkoholu přišel jak o rodinu, tak i o práci a skončil na ulici. Klient využívá služeb NDC od roku 2013. Pracovníci s klientem pracovali na léčbě závislosti, většinou vždy zůstalo jenom u „chtění“, ale klient nikdy své odhodlání nedokončil a na léčbu nenastoupil. Pracovníci pana Pavla motivovali k jakékoliv pozitivní změně v jeho životě, probíhali s ním dlouhé rozhovory o jeho rodině, dětech o nových možnostech, které se mu nabízí. Závislost byla vždy silnější. Pán bydlel ve squatu v naprosto nevyhovujících podmínkách a dál nadmíru holdoval alkoholu. Svým nezřízeným způsobem života se dopracoval k velkým zdravotním potížím, které vyvrcholily až k vážnému ohrožení jeho života. Až toto byl impulz k tomu, aby si pan Pavel uvědomil, že jestli se nezmění, zemře. Už s „čistou hlavou“ si klient uvědomil, co je v jeho životě důležité, co chce. Právě toto byla situace, kdy začali pracovníci s klientem intenzivně pracovat na vyřízení rodného listu, na opisu výučního listu, které potřeboval k vyřízení invalidního důchodu, na zaplacení dluhu na výživném na svoji dceru. Pracovníci klientovi zajistili také proplacení dioptrických brýlí, které dlouhé roky neměl a jeho zrak se tím výrazně zhoršil. Téměř neviděl. V současné době klient pobírá invalidní důchod, své dluhy na výživném má splaceny, téměř rok nepije, snaží se dodržovat životosprávu, tak jak mu doporučili lékaři, chodí plavat a snaží se nejenom sám sobě nahradit, co dlouhé roky zanedbával. Pan Pavel je stále klientem NDC, ale hledá si vhodný podnájem se svým kamarádem. Už nikdy nechce zažít to, co do teď. Držíme mu palce!

Ač se pracovníci NDC snaží klientovi pomoci, co jim síly stačí, z našeho příběhu je zřejmé, že pokud klient není ten, který chce změnu ve svém životě, není sám sobě hnacím motorem, jejich snažení je naprosto zbytečné! Proto jim děkuji za trpělivost, laskavost, empatii k našimi klientům a také za to, že nad nikým nelámou pověstnou hůl. Také chci poděkovat městu Uherský Brod, které nás finančně podporuje v naší činnosti, Městské policii Uherský Brod, Policii ČR, sociálnímu odboru města Uherský Brod, vedení Lidové tvorby, kde NDC sídlí a také všem, kteří se jakkoli podíleli na chodu Nízkoprahového denního centra.  

 

Typ sociální služby:                Nízkoprahová denní centra

Identifikátor:                          7817571

Počet aktivních klientů:         116

Kontakty:                               3625

Intervence:                             755

Strava:                                    848

Hygiena:                                 1410

Praní prádla:                           234

 

Bohumila Smutná, vedoucí Nízkoprahového centra sv. Vincence