Denní stacionář Domovinka
zařízení pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence

Pod Valy 664
688 01  Uherský Brod

Provozní doba:
Po - pá: 7:00 - 15:30

VintrovaVedoucí Domovinky:
Marie Vintrová
T:  572 631 388
M: 724 651 272
marie.vintrova@uhbrod.charita.cz

 

Sociální pracovnice:
Bc. Jana Hrdinová
M: 724 651 279
jana.hrdinova@uhbrod.charita.cz

 

 

Ohlédnutí za rokem 2017

Naše zařízení již řadu let nabízí péči osobám starším 45 ti let, které trpí Alzheimerovou chorobou (ACH) a jinými typy demence.

Každodenními činnostmi pomáháme našim klientům řešit jejich nepříznivou sociální situaci. Aktivizujeme je dle individuálního plánu, podporujeme v udržení soběstačnosti, abychom zabránili jejich sociální izolaci a předčasnému odchodu do pobytového zařízení.

Naše celoroční společenské a pracovní aktivity:

Pravidelnou společenskou událostí je pro naše klienty “tanečníky“ charitní ples, který se konal ve Strání. Fašankové veselí v maskách s tancem a zpěvem nám přispělo k rozptýlení před postní dobou, ve které se zamýšlíme nad duchovními hodnotami.

Milým překvapením v zimních měsících byla návštěva dětí z Předbranské MŠ. Bylo dojemné s jakou radostí a vážností našim klientů nabídly zdravou svačinu a dezert.

Letní výlet do Luhačovic je již tradice, která je vždy velmi vítaná, protože je i nakažlivé kouzlo lázeňské atmosféry, umocněné posezením nad dobrým moučníkem a kávou.

V období dušiček jsme navštívili hřbitov a dekorovali hroby svých blízkých věnečky, které jsme společně vyrobili.

Každý měsíc nám kněží z farnosti zprostředkovávají duchovní povzbuzení se mší svatou.

Před vánočními svátky nám studenti GJAK přiblížili vánoční atmosféru koledováním a výrobou malých dárečků.

Každoročně nabízíme veřejnosti seznámení se s naší službou a problematikou ACH pořádáním dne otevřených dveří, který je celostátně nazván „DNY PAMĚTI“. V rámci spolupráce s ČALS nabízíme veřejnosti informační materiály k problematice ACH a také možnost absolvování testů paměti, jejichž výsledky včas upozorní na příznaky poruchy paměti, aby se včasnou odbornou péčí oddálily projevy demence.

Naši kvalifikaci si všichni rozšiřujeme pravidelnou účastí na odborných školeních a stážích. Nabyté zkušenosti a znalosti uplatňujeme při práci s našimi klienty.

Konec roku nám přinesl milá překvapení od Ježíškových vnoučat – podnikatel ze Strážnice, pan Múčka nám splnil přání a daroval našim klientům velkou TV.

Dne 8. prosince se nám podařilo obhájit recertifikaci VÁŽKA s  vysokým bodovým ohodnocením za odborně poskytovanou péči lidem trpícím ACH a jinými typy demence.

Na závěr vyjadřujeme díky našim sponzorům, městu Uherský Brod, dárci panu Múčkovi, kněžím farnosti, dobrovolníkům a rodinným příslušníkům za jejich pomoc, službu i podporu. Věříme, že naše spolupráce bude nadále úspěšně pokračovat.