Charitní pečovatelská služba Uherský Brod
Mariánské nám. 13 688 01 Uherský Brod

Vedoucí služby
Mgr. Jan Smrtka
M: 730 562 286, 572 637 333
jan.smrtka@uhbrod.charita.cz

1) sociální pracovnice:
Bc. Klára Burešová
M: 724 651 288
klara.buresova@uhbrod.charita.cz

2) sociální pracovnice
Bc. Terezie Fojtíková, DiS.
M: 724 651 265
a.Eob7941hwDZ9enW7c-_66j-_kmYZhaa8kmb

Kapacita služby
Okamžitá kapacita služby je 9 klientů v danou chvíli, denní kapacita je 60 klientů/den. V kapacitě nejsou započítaní klienti, kteří pobírají pouze službu – dovoz oběda. Maximální kapacita pro dovoz obědů je v pracovní dny 180 klientů/den, v sobotu, neděli, svátek 100/ den.

Místní působnost
správní obvod ORP Uherský Brod: město Uherský Brod, Šumice, Nezdenice, Záhorovice, Bojkovice, Prakšice, Pašovice, Drslavice, Hradčovice, Vlčnov, Veletiny, Bánov, Nivnice, Korytná, Horní Němčí, Dolní Němčí, Slavkov
správní obvod ORP Zlín: Velký OřechovPoslání
Charitní pečovatelská služba Uherský Brod je terénní služba poskytovaná v domácnostech, jejímž posláním je pomoc a podpora osobám, které mají dočasně nebo trvale sníženou soběstačnost z důvodů stáří nebo nemoci a nezvládají péči o svou osobu a domácnost. Společně s klienty a jejich rodinami usilujeme o co nejdelší setrvání v přirozeném prostředí jejich domovů.

Cílová skupina
Cílovou skupinou služby jsou senioři, osoby s chronickým onemocněním a osoby s tělesným a zdravotním postižením (osoby po operaci, jejichž zhoršený zdravotní stav je přechodný) a rodiny, ve kterých se narodily 3 a více dětí současně z Uherského Brodu a jeho regionu, kteří potřebují pomoc druhé osoby v oblasti osobní péče a péče o domácnost a nejsou schopni si ji zajistit v požadovaný čas jinak. Služba je poskytována osobám od 19 let bez horní hranice věku.