Charitní dům Vlčnov
Vlčnov 1251
687 61  Vlčnov
Telefon na službu: 724 651 315


Vedoucí zařízení:
Mgr. Petra Kuchařová
M: 724 651 258
_.GBRWamYanB5f56LTHrSbe-T-uk87j7T-M

Zástupce vedoucího  a vedoucí zdravotní bratr:
Štěpán Čech
%mrzR.290-ujGKk%XkBnO1.7~bGkO1p

Sociální pracovnice:
Mgr. Jitka Marková, DiS.
M: 731 697 205
jitka.markova@uhbrod.charita.cz

 

Ohlédnutí za rokem 2017
Charitní dům Vlčnov poskytuje sociální službu domov pro seniory již patnáctým rokem. Po celou dobu pečujeme o naše klienty v nepřetržitém provozu a zajišťujeme péči v soukromí jednolůžkových pokojů.

Oproti loňskému roku jsme zaznamenali rostoucí tendenci průměrného věku našich klientů a to o rok a půl. Stejně tak se zvýšila závislost na péči druhé osoby s tím, že jsme poskytovali službu pro 89 % klientů ve 3. a 4. stupni závislosti. Na základě těchto demografických změn se snažíme co nejlépe uzpůsobit péči k potřebám imobilních klientů.

Více se v rámci aktivizací soustředíme na lehké cvičení a protahovací cviky i pro klienty na lůžku. Všechny pak podporujeme ve stávajících schopnostech jak trénováním paměti, reminiscencí - prací se vzpomínkami, tak společnou přípravou a ochutnávkou tradičních pochutin.

Pravidelně nabízíme duchovní program obsahující mše, modlitby a svátosti. I v tomto roce jsme zaznamenali personální změny, jak na pozicích pracovníků v sociálních službách a zdravotnického personálu, tak taky na pozici vedoucí charitního domu.

Během roku 2017 jsme společně s pracovníky a klienty slavili májové pobožnosti a v období adventu jsme také prožívali mše svaté. Společně s klienty jsme pekli a následně ochutnávali vánoční cukroví a také vyráběli vánoční přáníčka a poděkování pro všechny dárce a sponzory.

Kromě velkého poděkování za obětavou práci všem pracovníkům, stávajícím i těm, kteří již od nás odešli, patří dík i duchovnímu správci a farníkům farnosti Vlčnov, dále představitelům obce Vlčnov za vynikající spolupráci a podporu CHD, také sponzorům a v neposlední řadě i dobrovolníkům, kteří se podílejí na podpoře Charitního domu Vlčnov a přispívají k příjemnému žití našich klientů.