Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov

Slavkov 214, 687 64 Horní Němčí

Vedoucí zařízení:
Mgr. Pavel Hetmer
M: 724 651 261
_8Io2W._afrBQOQm39EyUW7%WkvDRW7r


Vedoucí zdravotní sestra:
Bohumila Grebíková
bohumila.grebikova@uhbrod.charita.cz
Telefon Charitní dům: 724 651 286
 
Sociální pracovnice, zástupce vedoucího
Bc. Marie Adámková, DiS.
M: 724 651 267
marie.adamkova@uhbrod.charita.cz

 


Ohlédnutí za rokem 2017
Charitní dům nabízí a poskytuje své služby od roku 1996. Cílovou skupinou jsou senioři od 65 let s těžkou či úplnou závislostí na pomoci druhé osoby. Posláním je celodenní zajištění podpory, pomoci a péči osobám, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Dům se nachází v krásném tichém prostředí obce Slavkov. Tato obec leží 8 km jižně od Uherského Brodu, má cca 670 obyvatel a v roce 2017 se stala vítězem soutěže „Vesnice roku“ ve Zlínském kraji. V celostátním kole se obec, v této soutěži, umístila na neuvěřitelném 3. místě.       A tak, jak se vedení obce, v čele se starostou Mgr. Liborem Švardalou, stará pečlivě o chod obce, tak se pan starosta spolu s ředitelem Oblastní charity Uherského Brodu Ing. Mgr. Petrem Houštěm, MBA, staví i k tomuto charitnímu domu, který je v majetku obce.  Bez jejich vzájemné spolupráce by toto zařízení nebylo na tak výborné úrovni.

CHD sv. Petra a Pavla nabízí pro své uživatele 4 jednolůžkové a 4 dvoulůžkové pokoje. Jedná se o zařízení, které poskytuje pro své klienty velmi kvalitní péči. Snahou obětavého kolektivu pracovníků je individuální péčí zajistit jeho uživatelům důstojný a plnohodnotný život až do  přirozené smrti. To se děje nejen na poli materiální a zdravotní péče, ale i na rovině duchovní, především zásluhou pana faráře a místoděkana P. Mgr. Petra Hofírka i pastoračního asistenta pana Víta Kadlčíka.

Toto charitní zařízení nejen zmírňuje důsledky stáří a nemocí, ale poskytuje důstojnou náhradu za domácí prostředí. Když jsem v listopadu tohoto roku přebíral jako vedoucí toto zařízení, velmi mě potěšila slova uznání a poděkování z jedné návštěvy. Cituji: „Kdyby tatínek nebyl v tomto zařízení, jistě by již dávno mezi námi nebyl.“

 
  • Fotogalerie: