Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice
Komenského 119
687 51  Nivnice

Vedoucí zařízení:
Ludmila Bartošová
M: 724 651 259
ludmila.bartosova@uhbrod.charita.cz

Telefon na zařízení: 724 651 341

Sociální pracovnice 
Jarmila Kubáňová, DiS.
M: 739 547 626
jarmila.kubanova@uhbrod.charita.cz

Zástupce vedoucí
Ludmila Výmolová

 

Ohlédnutí za rokem 2017

Charitní dům Nivnice poskytuje pobytovou službu seniorům nad 65 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného nebo chronického onemocnění či zdravotního postižení, a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
V roce 2017 bylo personální obsazení stabilní, nikdo z našeho kolektivu ani neodešel ani nepřišel. Zaměstnanci se pravidelně vzdělávají na školeních, která zajišťuje Oblastní charita Uherský Brod.
Kapacita našeho charitního domu je 17 míst, během roku byla obsazena na 99 %.
Aktivizační pracovnice si pravidelně připravuje dvakrát týdně pro klienty program - hraní společenských her, cvičení paměti, zpěv, povídání, jednoduchá tělesná cvičení a přednášky. Účast na aktivizacích je dobrovolná, každý klient si může vybrat, co mu vyhovuje.
Děti z mateřské školy pod vedením svých učitelek nacvičují pro naše klienty během roku několik vystoupení, v adventní době přišla klientům zazpívat folklórní skupina Mužáci, kytaristé z Nivnice pod vedením pana Jakuba Smítala a Schola z Nivnice pod vedením paní Miriam Smetanové. Mikulášskou nadílku si pro naše klienty připravily členky Jednoty Orel.
Pravidelně se u nás každý měsíc konaly mše svaté. Jako každoročně byla listopadová mše svatá obětována za všechny naše zemřelé klienty, kteří nás opustili v roce 2017. Chtěla bych proto poděkovat P. Martinkovi i P. Klimešovi, který otce Martinku během roku vystřídal, za jejich návštěvy, mše sv., povzbuzení a podporu jak našim klientům, tak i pracovníkům Charity.
Také bych chtěla poděkovat panu starostovi, paní místostarostce a zastupitelům obce Nivnice za spolupráci, podporu a pravidelné návštěvy Charitního domu. V loňském roce jsme od obce obdrželi 10 tisíc korun, za to jsme pořídili sporák a drobné věci do kuchyně. Poděkování patří i všem našim sponzorům a dobrovolníkům. Všem dárcům, sponzorům, a dobrovolníkům, kteří nám během roku pomáhali, jménem klientů i pracovníků velmi děkuji.