Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod
Pod Valy 664
688 01  Uherský Brod


Vedoucí zařízení:
Mgr. Radka Roubalíková, DiS.
T:  572 633 105
M: 724 651 264
radka.roubalikova@uhbrod.charita.cz

 

 

Ohlédnutí za rokem 2017

Služba Azylového domu pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod funguje již 18 let. Jejím posláním je poskytování pobytové služby matkám s nezaopatřenými dětmi a těhotným ženám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, již nezvládají vlastními silami řešit. V roce 2017 bylo přijato 27 klientek a 57 dětí, což je nejvyšší počet od zahájení činnosti. Současně vzrostl i počet evidovaných žádostí na 112.

Během pobytu v našem zařízení poskytujeme pomoc a podporu klientkám tak, aby po odchodu z AD byly schopny co nejlépe obstát v každodenním životě a byly co nejméně závislé na sociální pomoci. Podmínkou pobytu je aktivní spolupráce klientky při řešení své nepříznivé situace. Pomoc je konkrétně poskytována v oblastech bydlení, hospodaření s finančními prostředky, péče o dítě, rodinných vztahů, zaměstnání, péče o domácnost, péče o vlastní osobu a bezpečí. V průběhu roku 2017 se celkem 13 klientkám podařilo zajistit si běžné bydlení, a tím získat i stálé zázemí pro své děti.

Azylový dům nedisponuje rozsáhlými vnitřními prostory pro děti, proto jsme velmi vděční za úspěšný projekt společnosti Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“, díky kterému jsme získali částku 30.000 Kč na renovaci a rozšíření dětského hřiště. Velké poděkování patří všem dárcům, sponzorům a dobrovolníkům, s jejichž pomocí mohly být zorganizovány akce jako například Oslava dne dětí, Promítání, Mikuláš, Vánoční nadílka nebo mohlo být pořízeno další vybavení a elektrospotřebiče.

Poděkování patří také městu Uherský Brod a všem spolupracovníkům.