Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice

Kde nás najdete

Adresa

Komenského 119, Nivnice 68751

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice

Typ služby
Domovy pro seniory

Poskytovatel
Charita Uherský Brod

Kraj
Zlínský kraj

Způsob poskytování
pobytové

Vedoucí služby
Ludmila Bartošová

Registrační číslo služby
2694393

Aktuální kapacita - pobytová služba
17

Poslání a cíle

Posláním Charitního domu sv. Andělů strážných Nivnice je individuální zajištění podpory, pomoci a péče
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Naší snahou je, aby klienti prožili důstojně svůj život v klidném, příjemném prostředí, a to způsobem, který
bude co nejvíce odpovídat jejich potřebám a přáním.
Charitní dům je domov pro seniory, poskytující službu v nepřetržitém provozu

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním

Činnosti

poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí